Ing. Zdeněk OTČENÁŠEK, Ph.D.

Email

zdenek.otcenasek@hamu.cz

👤 Vizitková stránka učitele

Webová stránka učitele

http://marc.hamu.cz/vyzkum/kontakty.php

Předměty

Vedené obhájené VŠKP