Ing. Zdeněk OTČENÁŠEK, Ph.D.

Email

zdenek.otcenasek@hamu.cz

👤 Vizitková stránka učitele

Webová stránka učitele

https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/

Předměty

Vedené obhájené VŠKP