Seminář zvukové tvorby a hudební režie pro doktorandy 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SEZT1 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Zdeněk OTČENÁŠEK, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Systematické rozvíjení oborového diskursu za pomoci prezentace vlastních projektů a kritické diskuse nad pracemi ostatních kolegů napříč všemi stupni studia.

Tematické okruhy:

Prezentace vlastní tvorby, výzkumu, diskuse o prezentovaných projektech, předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení nových poznatků a událostí, prezentace tvorby pedagogů i zahraničních hostů, diskuse o otázkách techniky zpracování, estetiky a dalších aspektech hudební režie či zvukové tvorby. Předpokladem je samostatné kriticko-analytické hodnocení prezentovaných prací studentů s přesahem do výzkumné, pedagogické, estetické a hudebně teoretické roviny.

Výsledky učení

Studenti jsou schopni oborové diskuse a aktivního působení v odborné komunitě.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studijní materiály (partitury, nahrávky, publikace) vycházející z aktuálně realizovaných projektů prezentovaných a diskutovaných na Semináři zvukové tvorby a hudební režie.

Archiv Zvukového studia HAMU

Elektronické studijní zdroje a archiv Knihovny HAMU

Pedagog zadává ke studiu výběr nahrávek a odborné literatury v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na semináři, kvalita výstupů a odborná úroveň diskuse, prezentace dizertačního projektu (minimum).

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:00–12:30 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů