Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie (D) od 2023/2024

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
180DIZT* Dizertační práce
Z-10-1CT
Z-10-1CT
20
180TZTHR Teorie zvukové tvorby a hudební režie
ZK-15-1PT
15
Minimální počet kreditů 35
Povinné předměty
180SEZT* Seminář zvukové tvorby a hudební režie pro doktorandy
Z-4-2ST
Z-6-2ST
10
180SPRZT Specializované předměty pro doktorandy
ZK-10-1T
10
180VVMZT Vědecko-výzkumné minimum
ZK-6-1PT
6
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
Minimální počet kreditů 32
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
180DIZT3 Dizertační práce 3
Z-40-1CT
40
180FPAZT Fyziologická a psychologická akustika - slyšení
ZK-10-2PT
10
180PATZT Psychologická akustika - poslechové testy
ZK-10-1PT
10
180SEZT3 Seminář zvukové tvorby a hudební režie pro doktorandy 3
Z-8-2ST
8
Minimální počet kreditů 68
Povinně volitelné předměty
180 CJ2 Druhý cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
180 CJ1 První cizí jazyk (D) V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
15
180ZTHRDPV Zvuková tvorba a hudební režie (D) - Specializované aktivity V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
15
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů