Hudební akustika

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HUAK zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování student bude mít základní teoretické znalosti o zvuku a zvukovém signálu ve funkci nositele hudební informace, o typologii a morfologii zvukových signálů, o metodách analýzy signálu v časové a frekvenční doméně, o přenosových funkcích v přenosovém řetězci mezi zdrojem zvuku a posluchačem a o souvislostech časových a spektrálních vlastností signálu s vnímáním zvuku sluchem. Bude schopen používat odbornou terminologii odpovídající uvedené problematice a bude připraven na používání těchto znalostí v praxi ve zvukové tvorbě.

Forma studia

přednáška, 2 h /týdně

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z fyziky.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět má za cíl poskytnout studentům souhrn základních poznatků o zvuku a zvukovém signálu ve funkci nositele hudební informace, o jeho typologii a morfologii, o metodách analýzy signálu a o použití těchto znalostí ve zvukové tvorbě k propojení subjektivních vlastností zvuku vnímaných sluchem s objektivními vlastnostmi zvukových signálů.

Tematické okruhy:

Předmět hudební akustiky a její vztah ke zvukové tvorbě; hudební zvuk: kmitání, sluchový vjem, zvukový a hudební signál (přirozený a umělý) definice;

Vlastnosti zvukového signálu: subjektivní, objektivní; objektivní charakterizace zvukových signálů; časová a frekvenční doména; psychoakustické dimenze;

Analogový a digitální signál: vzorkování a kvantizace; objektivní charakteristiky a metody analýzy zvukového signálu: v časové doméně (periodicita, korelace), ve frekvenční doméně (analogové a digitální pásmové filtry);

Metody frekvenční analýzy signálu: DFT, FFT, antialiasing, váhování, průměrování spekter, cepstrum, wavelet;

Přenos hudebního signálu, typy přenosu, jeho osa a vazby; Statické a dynamické pojetí signálu, definice tónu a hluku;

Trojrozměrné zobrazení hudebního signálu (spektrogram): rovina dynamická (časová obálka, perkusní a neperkusní signál), melodická (frekvence, okamžitá frekvence, harmonicita), harmonická (základní typologie hudebních signálů);

Časově závislá spektra a jejich objektivní a subjektivní interpretace; tranzientní a dokmitávací pochody, zakmitaný stav; dynamické a frekvenční fluktuace, tremolo a vibrato, drsnost zvuku;

Typologie signálů: periodický signál a jeho frekvenční spektrum, modulované a kvaziperiodické signály, nahodilé, tranzientní a kontinuální signály;

Analýza a syntéza zvukového signálu: definice a metody; příklady fourierovské analýzy a syntézy v Adobe Audition;

Slyšení: vnější, střední a vnitřní ucho; důsledky zpracování zvuku ve sluchovém orgánu; subjektivní vnímání: podmínky subjektivní existence zvukového signálu, prahy vnímání zvuku;

Souvislost analýzy zvukových signálů s procesy analýzy kochleou: amplituda/periodicita harmonických složek, časové okno a minimální doba trvání k rozeznání vlastností zvuku, maskování a pohyb basilární membrány, barky a kritická šířka pásma;

Poznávání vztahů subjektivní vjem a objektivní fyzikální příčina; objektivizace subjektivních charakterizací zvukových signálů; psychoakustika ve zvukové praxi: chyby při poslechu; základní psychoakustické dimenze a dimenze barvy zvuku;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

ŠTĚPÁNEK, Jan a MORAVEC, Ondřej. Barva hudebního zvuku a její slovní popis, Praha: AMU, 2005. ISBN 8073310317.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v pondělí od 12:20 - 13:50.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
12:20–13:50
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:50 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů