Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SZTH5 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Martin PINKAS, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Zvládnutí prezentace vlastní práce a zkušenost s vystupováním před odbornou veřejností. Schopnost účastnit se aktivně diskuze, obhajoba vlastních názorů, osvojení si odborné terminologie.

V případě účasti zahraničních studentů nebo hostů vedení semináře zcela nebo částečně v angličtině.

Shrnutí obsahu předmětu:

Seminář poskytuje prostor pro odborné explikace aktuálních témat z oblasti zvukové tvorby a hudební režie, které přednáší pedagog, případně pozvaní hosté a studenti.

Obsahem jsou konzultace nahrávaných projektů, jejich přípravy a zhodnocení výsledků.

Tematické okruhy:

Reflexe zadání seminárních prací a témat z aktuální problematiky oboru zvukové tvorby a hudební režie.

Např. Novinky na Digital Concert Hall

Nové tituly českých i zahraničních vydavatelství (Supraphon, Deutsche Grammophon a další)

Dokumentace aktuálních nahrávání, diskuse

Analýza zvukového obrazu a interpretace na současných i historických nahrávkách

Výsledky učení

Student je schopen zpracování a prezentace zadaného tématu v požadovaném rozsahu, používá odbornou terminologii, reflektuje vlastní vystupování a dokáže diskutovat na odpovídající odborné úrovni. Umí vyhledat a zpracovat textové studijní zdroje.

Předpoklady a další požadavky

Prezentace vlastní tvorby, povinná účast minimálně 70%.

Literatura

Archiv Zvukového studia HAMU

Vlastní archiv realizovaných nahrávek

Elektronické studijní zdroje přístupné z Knihovny HAMU:

Naxos Music Library, Digital Concert Hall, Metropolitní Opera New York a další internetové platformy poskytující stěžejní snímky historické i současné.

Partitury a nahrávky vybraných děl. Do programu semináře může být zařazena exkurze do institucí, jakými jsou Národní technické muzeum, Český rozhlas, Česká televize, Rudolfinum, Český národní symfonický orchestr a např. další soukromá nahrávací studia apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka prezentuje v průběhu semestru minimálně jednu seminární práci v rozsahu 3-5 stran textu, ve které se věnuje analýze vybraných vlastních nebo zadaných zvukových nahrávek. Dále zpracovává recenze na aktuální dění v oblasti hudební kultury. Zadání a rozsah prací stanovuje individuálně pedagog.

Účast na semináři je povinná, požadovaná docházka je nejméně 70 %. Při splnění všech podmínek získává student zápočet.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
DVOŘÁK A.

11:10–12:40
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:10–12:40 Sylva STEJSKALOVÁ
Aleš DVOŘÁK
Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů