Volná zvuková tvorba ZT 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VOZT3 ZK 8 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 191 až 231 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude znát metody generování, modifikace a analýzy signálů a bude schopen tyto znalosti prakticky použít při práci s vybranými programovacími jazyky a softwarovými nástroji. Vytvoří jednoduchý softwarový systém pro generování zvuku v programu PureData. Vytvoří jednoduchý softwarový systém pro generování hudby v programu SuperCollider.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti matematiky, informatiky, akustiky a studiové techniky.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami generování, modifikace a analýzy signálů s využitím vybraných softwarových nástrojů. Předcházet bude shrnutí vlastností digitálních zvukových signálů se zaměřením na možnosti jejich generování, modifikace a analýzy. Pozornost bude věnována technické i umělecké složce procesu.

Tematické okruhy:

Vlastnosti digitálního zvukového signálu

Generování, modifikace a analýza zvukového signálu

PureData

SuperCollider

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Dokumentace jazyka Python 3.x. Dostupné z: https://www.python.org/

RUVIARO, Bruno. A Gentle Introduction to SuperCollider. Dostupné z:

https://ccrma.stanford.edu/~ruviaro/texts/A_Gentle_Introduction_To_SuperCollider.pdf

PUCKETTE, Miller S. Manual for Pure Data. Dostupné z: https://puredata.info/docs/manuals/pd/

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů