Externí nahrávací praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ENP zápočet 2 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN, Tomáš ZIKMUND

Obsah

Cíl výuky:

Studenti získají praxi v profesionálním prostředí, nabydou zkušenost s reálnými situacemi při nahrávání a dostanou se do kontaktu se současnými kolegy. Ověří si vlastní připravenost na profesionální dráhu, podstoupí bezprostřední konfrontaci živé profesionální praxe s dosavadními teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z předchozího studia.

Shrnutí obsahu předmětu:

Účast při externím profesionálním nahrávacím projektu poskytuje studentům neopakovatelnou možnost setkat se s reálným prostředím jejich budoucí profese. Zkušenosti z nahrávání mimo školní projekty by měly splnit očekávanou konfrontaci dosavadních znalostí a dovedností s profesionálními podmínkami a nároky na zvolenou profesi.

Tematické okruhy:

Účast při praxi na pozici mistr zvuku, hudební režisér při studiovém či live nahrávání komorní hudby v podání instrumentálního souboru, sólového nástroje, či vokální hudby odpovídajícího rozsahu (projekt vydaný obvykle na CD pro potřeby vydání v hudebním vydavatelství nebo pro rozhlasové či televizní vysílání)

Účast při praxi na pozici asistenta mistra zvuku nebo hudební režie při studiovém či live nahrávání symfonického orchestru v kombinaci se sólovým nástrojem, či vokální složkou (sóla a pěvecký sbor), při nahrávání filmové hudby obdobného charakteru

Výsledky učení

Student získá vlastní zkušenosti a zodpovědnost při nahrávání v profesionálním prostředí. Ověří si náročnost zapojení se do profesionálního prostředí. Vyzkouší si vlastní dovednosti v praxi a ověří si hloubku svých teoretických znalostí.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studijní literatura bude upřesněna v průběhu semestru dle individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro získání zápočtu je nutná 100% účast na oficiálně publikovaném projektu, detailní podmínky pro získání zápočtu stanoví pedagog před začátkem praxe.

Student/ka absolvuje externí nahrávací praxi mimo běžné nahrávací prostory fakulty pod supervizí jednoho z pedagogů studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie na pozici mistr zvuku nebo hudební režisér při nahrávání komorní hudby nebo na pozici asistenta mistra zvuku či hudební režie při nahrávání většího rozsahu (symfonický orchestr, velký smíšený sbor apod.).

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
19:00–19:45
(paralelka 1)
19.10.2023
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–19:45 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
19.10.2023 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů