Čtení partitur 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP7 Z 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst partitury se všemi hudebními detaily za účelem provedení hudební režie. Zvládá čtení partitur v rozsahu odpovídajícím tematickým okruhům. Student je schopen studovat partitury také hrou na klavír.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení partitury vokální nebo instrumentální komorní hudby. Student se zdokonalí ve čtení partitur v různých klíčích a transpozicích, vnímá formu skladby, tempové změny, jemnou agogiku, artikulaci jednotlivých hlasů a melodicko-harmonickou strukturu. Zadaný úsek partitury charakterizuje, detailně popíše a reaguje pohotově na otázky týkající se obsahu notového zápisu. Vybraná cvičení dokáže hrát na klavír. K tomuto účelu mohou být zařazena technická cvičení ke zdokonalení klavírní průpravy.

Shrnutí obsahu předmětu:

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením partitur. Doporučená literatura nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur se praktikuje čtení z různých klíčů, znalost transpozic hudebních nástrojů a schopnost co nejpřesnější představivosti. Ve vybraných případech je zařazována hra partitur na klavír.

Tematické okruhy:

Partitury pro obsazení klavírního, dechového kvinteta, dechového noneta

L. Janáček - Mládí, dechový sextet

J. Brahms - Klavírní kvintet f moll, op. 34

I. Stravinskij - Septet (1953)

F. Kramář - Nonet op.79

F. Schubert - Klavírní kvintet A dur (Forellenquintett), D. 667

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

BRAHMS, Johannes. Klavierquintett : f-moll : Opus 34. München: Henle, [mezi 2010 a 2019]. 1 partitura (vi, 77 stran) + 4 hlasy (15, 11, 11, 11 stran).

JANÁČEK, Leoš. Mládí : Die Jugend = Youth. Praha: Supraphon, 1990. 1 partitura (39 s.) +. ISBN 80-7058-272-3 6 hlasů (8, 8, 8, 8, 7, 8 s.).

KRAMÁŘ, František. Nonet für 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 2 Hörner in Es, 2 Fagotte und Kontrafagott op. 79. Leipzig: Hofmeister, 1961. 1 partitura (59 stran).

SCHUBERT, Franz. Quintet for piano, violin, viola, violoncello and double-bass : The trout. London: Eulenburg, c1988. 1 partitura (86 s.).

STRAVINSKY, Igor. Septet for clarinet, horn, basson, piano, violin, viola and violoncello. London: Boosey & Hawkes, c1953. 1 partitura (29 s.).

Doporučená literatura:

Další tituly komorní hudby vhodné k samostatnému studiu budou doplněny podle uvážení pedagogem v průběhu výuky.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka předvede schopnost čtení předložené partitury komorní hudby většího nástrojového obsazení nebo sborové partitury formou odpovědí na otázky během poslechového testu.

Student získává zápočet při výsledku nad 75 % bodů z celkového hodnocení v předem specifikovaném rozsahu. Součástí cvičení je hra partitur na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
11:30–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–12:15 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů