Čtení partitur 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP8 Z 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst partitury a odpovídajícím způsobem uplatnit vnitřní představivost při verbální explikaci i v písemném projevu. Oblast hudební literatury je specifikovaná v tematických okruzích.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace při čtení orchestrální partitury v kombinaci s vokální složkou nebo čistě instrumentální. Student dokáže partitury orchestrální hudby s vokální složkou analyzovat čtením za pomoci vlastní představivosti i z poslechu nahrávky. Dokáže verbálně i písemně reagovat na otázky týkající se detailního obsahu notového zápisu. Vybraná cvičení hraje na klavír. K tomuto účelu mohou být zařazena technická cvičení ke zdokonalení klavírní průpravy.

Vybrané příklady dovede zahrát na klavír.

Shrnutí obsahu předmětu:

Student získává formou praktického cvičení na vybraných hudebních ukázkách zkušenosti se čtením orchestrálních partitur i s vokální složkou. Doporučená literatura nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur je kladen důraz na čtení z různých klíčů a schopnost hudební představivosti a vnitřního slyšení. Ve vybraných případech je zařazována hra partitur na klavír.

Tematické okruhy:

skladby pro komorní orchestr, smyčcový orchestr, vokální hudba s instrumentálním doprovodem

B. Martinů - Mikeš z hor, H 2992

I. Stravinskij - Dvě svity pro komorní orchestr (1921,1925)

A. Schönberg - Pierot lunaire, op. 21

A. Dvořák - Serenáda pro smyčcový orchestr, op. 22

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Antonín. Serenada op. 22. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 1 partitura (86 s.).

MARTINŮ, Bohuslav. Mikeš z hor : pro smíšený sbor, soprán a tenor sólo a pro dvoje housle, violu a klavír. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 1 partitura (vii, 48 s.)

SCHÖNBERG, Arnold. Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierot Lunaire : für eine Sprechstimme, Klavier, Flöte auch Piccolo, Klarinette auch Bratsche und Violoncell : Melodramen : op. 21. Wien: Universal Edition, c1914. 1 partitura (78 s.).

STRAVINSKY, Igor. Dve sjuity : dlja malogo orkestra = Two suites. Moskva: Muzyka, 1967. 1 partitura (76 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka předvede schopnost čtení předložené partitury komorní orchestrální hudby nebo sborové partitury formou odpovědí na otázky během poslechového testu.

Student získává zápočet při výsledku nad 75 % bodů z celkového hodnocení v předem specifikovaném rozsahu. Součástí cvičení je hra partitur na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů