Volná zvuková tvorba HR 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171VZTH3 ZK 6 1 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 141 až 171 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže kreativním způsobem pracovat se zvukovým materiálem v detailu i s představou celku hudební formy. Zná historické souvislosti vzniku elektronické hudby v kombinaci s hudebními akustickými nástroji či lidským hlasem a zásadní díla vytvořená v tomto stylu.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti získají teoretický přehled o elektroakustické hudbě se zaměřením na díla kombinovaná s akustickým hudebním nástrojem nebo hlasem. Získání praktických zkušeností se zvukovým materiálem, se kterým dokážou kreativně zacházet při detailní práci za účelem vytvoření autorské kompozice. Vnímání a schopnost využití kontrastu živého provedení v kombinaci s elektronickými zvuky.

Shrnutí obsahu předmětu:

Po úvodním instruktážním bloku s ukázkami elektronické hudby studenti komponují jednoduchou hudební formu pro akustický nástroj (případně přejímají existující téma) a vytvářejí vlastní zvukový materiál (elektronické zvukové objekty) s výsledkem autorské kompozice pro hudební nástroj nebo lidský hlas a elektronickou zvukovou stopu.

Tematické okruhy:

elektronická hudba, sólový nástroj se zvukovou stopou: Bernard Parmegiani, Luc Ferrari, Ivana Loudová a další

vytvoření zvukových objektů, klasifikace, kompozice

nahrávka akustického nástroje

postprodukce v prostředí ProTools

úprava materiálu - střih

vlastní kompozice - koláž

finální úprava - mastering

kombinace hudebního nástroje / lidského hlasu s elektronickými zvukovými objekty live nebo pomocí studiové nahrávky (případně postprodukce)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Audio / Video

Les Espaces Électroacoustiques [zvukový záznam na CD]. Vienna: Col-legno, WWE 2SACD 40002, 2016. Dostupné na Naxos music Library.

Další literatura a zvukové nahrávky budou upřesněny během výuky.

Doporučená literatura:

Edgard Varese: composer, sound sculptor, visionary. Woodbridge: Boydell Press, 2006. 507 s :. ISBN 1-84383-211-9 il., rejstr.

STOCKHAUSEN, Karlheinz. Gesang der Jünglinge : elektronische Musik : Faksimile-Edition 2001: 1955-1956 : Werk Nr. 8. First edition. Kürten: Stockhausen-Verlag, 2001. 12, 294 stran : faksimilie

Audio / Video

LOUDOVÁ, Ivana. Planeta ptáků III : meditace pro flétnu a elektroniku = Planet of birds III : meditation for flute and electronics. [zvukový záznam na CD].

In:​​Vlastním hlasem : skladby současných českých skladatelek pro sólovou flétnu = In her own voice : solo flute works by contemporary Czech women composers. Praha: Radioservis, ℗©2020. 1 CD audio (49:00) : digital ; 12 cm + 1 příloha (11 stran).

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: samostatné kompoziční práce, kterými student prokáže schopnost praktického využití získaných znalostí. Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů