Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Mg) od 2022/23 – 2. ročník

Studijní specializace: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Čtení partitur
 
171CP9 Z 5 1CT
Volná zvuková tvorba HR
 
171VZTH3 ZK 6 1DT 171VZTH4 ZK 6 1DT
Externí nahrávací praxe
 
171ENP Z 2 6CS
Praxe zvukové tvorby a hudební režie
 
171PZVT7 ZK 6 2CT 171PZVT8 ZK 10 2CT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie
 
171SZTH7 Z 3 1ST 171SZTH8 Z 3 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 22 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudební estetika pro hudební režiséry
 
171HEHR1 Z 5 1PT+1ST 171HEHR2 ZK 5 1PT+1ST
Příprava magisterské práce HR
 
171PMPHR Z 2 12SS
Základy skladebné techniky
 
186ZSTE3 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 8 5
Volitelné předměty
Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Teorie hudební režie (S171THR)
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 (171PZVT5) PZ Hudební režie autonomního zvukového díla (S171HRZDM)
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 (171PZVT6) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 (171PZVT7) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 (171PZVT8) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT
Hudební estetika pro hudební režiséry 1 (171HEHR1) ZT Hudební estetika (S171HE)
Hudební estetika pro hudební režiséry 2 (171HEHR2) ZT