Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Mg) od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Čtení partitur 171CP7 Z 4 1CT 171CP8 Z 4 1CT
Specializovaná sluchová analýza 171SSAN7 Z 4 1CT 171SSAN8 ZK 4 1CT
Teorie hudební režie 171THR5 Z 4 1PT 171THR6 ZK 4 1PT
Volná zvuková tvorba HR 171VZTH1 ZK 2 1DT 171VZTH2 ZK 2 1DT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 171PZVT5 ZK 6 2CT 171PZVT6 ZK 6 2CT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 171SZTH5 Z 3 1ST 171SZTH6 Z 3 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 23 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Základy skladebné techniky 186ZSTE1 Z 1 1CT 186ZSTE2 Z 1 1CT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Estetika zvukové tvorby
 
108EZT ZK 2 1ST
Minimální počet kreditů za semestr 4 6
Volitelné předměty
Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT Diplomovou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT Diplomovou prací
Teorie hudební režie 5 (171THR5) ZT Teorie hudební režie (S171THR)
Teorie hudební režie 6 (171THR6) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 (171PZVT5) PZ Hudební režie autonomního zvukového díla (S171HRZDM)
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 (171PZVT6) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 (171PZVT7) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 (171PZVT8) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 (171SZTH5) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 (171SZTH6) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 (171SZTH7) ZT
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 (171SZTH8) ZT
Hudební estetika pro hudební režiséry 1 (171HEHR1) ZT Hudební estetika (S171HE)
Hudební estetika pro hudební režiséry 2 (171HEHR2) ZT