Základy skladebné techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ZSTE2 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktickým vytvářením cvičení založených na různých kompozičních technikách si studenti prohloubí, zdokonalí a rozvinou praktické kompoziční dovednosti při práci s hudebním materiálem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti jsou postupně seznamováni se základy kompozičních technik. Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení – etud, a to podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Tematické okruhy:

Obecně aplikovatelné metody:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KVĚCH, Otomar. Základy klasické hudební kompozice: poznámky pro budoucí skladatele. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-023-5.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959.

SVOBODA, Milan. Praktická jazzová harmonie. Netolice: Jc-Audio, 2013. ISBN 978-80-87132-25-8.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965.

IŠTVAN, Miloslav. Montáž izolovaných prvků v hudbě. Praha: Panton, 1973.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1965.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Orchestrace jako otevřený proces (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: HAMU, 1992. ISBN 8073318970.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga.

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a výsledků vypracovaných etud zadávaných pedagogem.

Povinná účast studenta ve výuce min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů