Specializovaná sluchová analýza 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSAN7 Z 4 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student/ka se naučí vhodnými postupy sluchově analyzovat i zapisovat příklady z hudby období romantismu. Seznámí se s příklady zpracovanými z vybraných děl významných autorů tohoto období.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Intenzivní průprava v oblasti sluchové analýzy s hudebním materiálem reflektujícím hudebně-teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie, kontrapunktu, rytmu a hudebních forem s postupně narůstající obtížností.

Shrnutí obsahu předmětu:

Notové příklady jsou vybírány z vhodné hudební literatury odpovídající vybranému slohovému období, konkrétnímu autorovi, případně žánru skladeb. Z tohoto materiálu jsou tvořena sluchová cvičení. Hudební diktáty jsou zpracovávány po kratších logických úsecích.

Tematické okruhy:

Hudba období romantismu

Komorní i orchestrální díla, instrumentální i s vokální složkou převážně autorů:

A. Dvořák, B. Smetana, F. Chopin, Fr. Liszt, R. Schumann, J. Brahms, A. Bruckner, C. Franck, P. I. Čajkovskij, M. P. Musorgskij, R. Wagner, G. Verdi, G. Mahler

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

Sluchová cvičení připravená pedagogem předmětu při prezenční výuce nebo on-line.

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie.Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Sluchová cvičení Jacobs Vocal Academy: Ear Training Exercises - Level 1-8

Homepage | Jacobs Vocal Academy. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Poslechové testy Harvardské univerzity

[online]. Dostupné z: http:// Themusiclab.org

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka získá zápočet na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu, který se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů) obsahujícího absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky a diktátu krátkého hudebního tématu ze záznamu s požadavkem přesného notového zápisu. Výsledek testu musí být vyšší než 75 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně.

Příprava na test probíhá formou cvičení během každé vyučovací hodiny. Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
13:00–13:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–13:45 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna KZT
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů