Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Mg) od 2022/23

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Zvuková tvorba a hudební režie
Studijní specializace: Hudební režie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
171CP7 Čtení partitur 7 Z 4
171PZVT5 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 5 ZK 6
171SZTH5 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 5 Z 3
171SSAN7 Specializovaná sluchová analýza 7 Z 4
171THR5 Teorie hudební režie 5 Z 4
171VZTH1 Volná zvuková tvorba HR 1 ZK 2
186ZSTE1 Základy skladebné techniky 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
171CP8 Čtení partitur 8 Z 4
108EZT Estetika zvukové tvorby ZK 2
171PZVT6 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 6 ZK 6
171SZTH6 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 6 Z 3
171SSAN8 Specializovaná sluchová analýza 8 ZK 4
171THR6 Teorie hudební režie 6 ZK 4
171VZTH2 Volná zvuková tvorba HR 2 ZK 2
186ZSTE2 Základy skladebné techniky 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171CP9 Čtení partitur 9 Z 5
171ENP Externí nahrávací praxe Z 2
171HEHR1 Hudební estetika pro hudební režiséry 1 Z 5
171PZVT7 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 7 ZK 6
171PMPHR Příprava magisterské práce HR Z 2
171SZTH7 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 7 Z 3
171VZTH3 Volná zvuková tvorba HR 3 ZK 6
186ZSTE3 Základy skladebné techniky 3 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
171HEHR2 Hudební estetika pro hudební režiséry 2 ZK 5
171PZVT8 Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8 ZK 10
171SZTH8 Seminář zvukové tvorby a hudební režie 8 Z 3
171VZTH4 Volná zvuková tvorba HR 4 ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební režie (Mg) Volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60