Čtení partitur 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171CP9 Z 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen číst partitury a odpovídajícím způsobem uplatnit vnitřní představivost při verbální explikaci i v písemném projevu. Oblast hudební literatury je specifikovaná v tematických okruzích. Vybrané příklady dovede zahrát na klavír.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Schopnost zevrubné orientace a vnitřní představivosti při čtení partitury symfonické, operní, oratorní hudby. Student dokáže zadaný úsek partitury analyzovat na základě čtení partitury z tištěného zápisu či na základě poslechu zvukové ukázky. Vybraná cvičení hraje na klavír. K tomuto účelu mohou být zařazena technická cvičení ke zdokonalení klavírní průpravy.

Shrnutí obsahu předmětu:

Student získává formou praktického cvičení zkušenosti se čtením partitur symfonií, oper, oratorií či kantát. Doporučená literatura nabízí postupně narůstající požadavky a stylovou různorodost.

Při čtení partitur je kladen důraz na čtení z různých klíčů a schopnost adekvátního vnitřního slyšení a představivosti. Ve vybraných případech je zařazována hra partitur na klavír.

Tematické okruhy:

Symfonická hudba

L. van Beethoven - IX. symfonie, G. Mahler - Symfonie č. 1 “Titan”, J. Brahms - IV. symfonie e moll, op. 98, A. Dvořák - 7. a 8. symfonie, B. Smetana - Má vlast, L. Janáček - Taras Bulba

Instrumentální koncerty období klasicismu, romantismu a 20. století

B. Martinů - Koncert pro hoboj a malý orchestr, H 353

J. Sibelius - Houslový koncert d moll, op. 47

P. I. Čajkovskij - Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35

Opery

B. Smetana - Libuše, L. Janáček - Káťa Kabanová

Oratorium a kantáta

A. Dvořák - Svatá Ludmila

J. S. Bach - Wacht! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70

O. Messiaen - Tři malé liturgie

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

EBEN, Petr a BURGHAUSER Jarmil. Čtení a hra partitur. Praha: SNKLHU, 1960. IBSN D-11-01044

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace : vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959. 192 s. : notové ukázky.

Doporučená literatura:

BACH, Johann Sebastian. Sämtliche Kantaten, Motetten, Choräle und geistliche Lieder : Complete cantatas, motets, chorals and sacred songs. Volume 11, Cantatas. 11. [Band 11], Kantaten. Kassel: Bärenreiter, c2007. 1 partitura (618 s.).

BEETHOVEN, Ludwig van. [Ninth symphony : Choral : Op. 125]. [S.l.]]: [s. n.], 19--]. 1 partitura (391 s.).

BRAHMS, Johannes. Symphonie Nr. 4 e-moll Opus 98. München: Henle, c2012. 1 partitura (xiii, 138 s.).

ČAJKOVSKIJ, Petr Il‘jič. Konzert D-dur für Violine und Orchester op. 35: Breitkopf & Härtel.

DVOŘÁK, Antonín. Svatá Ludmila : op. 71 : oratorium : I. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1964. 1 partitura (xix, 292 stran).

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 8 G dur op. 88 : Symphonie Nr. 8 G-dur Op. 88 = Symphony no. 8 G major op. 88. Kassel: Bärenreiter, c2004. 1 partitura (x, 170 s.).

JANÁČEK, Leoš. Káťa Kabanová : Katja Kabanowa. Wien: Universal Edition, c1971. 1 partitura (420 s.).

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba : rapsodia : per orchestra. Praha: Supraphon, 1980. 1 partitura (viii, 98 s.).

MAHLER, Gustav. Symphony no. 1 D major „The Titan“. London: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (xxii, 171 s.).

MARTINŮ, Bohuslav. Concerto pour hautbois et petit orchestre. Paris: Eschig, 1983. 1 partitura (40 s.).

MESSIAEN, Olivier. Trois petites liturgies de la présence divine : pour piano solo, onde Martenot solo, célesta, vibraphone, batterie, choeur de voix de femmes a l'unisson orchestre a cordes. Paris: Durand, c1952. 1 partitura (215 s.).

SIBELIUS, Jean. Violin-Konzert : d-moll : Op. 47. [S.l.]]: Lienau, 1998. 1 partitura (36 s.) + 1 hlas (15 s.)

SMETANA, Bedřich. Libuše : slavnostní zpěvohra ve 3 odděleních : I. Soud, II. Sňatek III. Proroctví. Praha: Společnost Bedřicha Smetany, 1949. 1 partitura (735 s.).

SMETANA, Bedřich. Má vlast : cyklus symfonických básní : pro velký orkestr = Mein Vaterland : Cyklus von symphonischen Dichtungen. Leipzig Praha: Urbánek Eulenburg, [19--]. 6 přívazků (57, 92, 71, 89, 84 s.).

Další literatura bude upřesněna v průběhu výuky.

Hodnoticí metody a kritéria

Student/ka předvede schopnost čtení partitury symfonické hudby, orchestrální hudby se sólovým nástrojem nebo vokálně-instrumentální hudby formou odpovědí na otázky během poslechového testu.

Student získává zápočet při výsledku nad 75 % bodů z celkového hodnocení v předem specifikovaném rozsahu. Součástí cvičení je hra partitur na klavír.

Student se musí zúčastnit 60 % výuky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů