Digitální mix a mastering 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DMM1 Z 3 6 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 71 až 86 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači se seznámí aplikacemi používanými při postprodukci snímků vážné hudby.

Získají orientaci v nejčastěji používaných aplikacích - např. Izotope Ozone.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tato specializovaná disciplína zvukové tvorby připraví posluchače na jednu z nejdůležitějších praktických dovedností – digitální mix a mastering. Cílem předmětu je zvládnutí postprodukční fáze vzniku hudební nahrávky, tedy střih, mix a mastering snímku. Důležitý je důraz na regulérní a efektivní pracovní postupy a znalost norem a doporučení.

Tematické okruhy:

Zpracování hudební nahrávky pro aktuální distribuční formáty

Zvuková mixáž a montáž, umělý prostor, ekvalizace

Mastering

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KATZ, Bob. Mastering Audio: The Art and the Science. Canada, Focal Press. 2002, 319 s. ISBN: 0-240-80545-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Student k získání zápočtu předloží zpracovaný nahrávací projekt, nebo zadaný cvičební projekt. Součástí udělení zápočtu je textová explikace pracovního postupu. Vyžaduje se jednotná formální úprava, správné použití terminologie. Je požadována 60% účast ve výuce.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů