Hudební elektronika 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HUEL1 zkouška 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Milan GUŠTAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít přehled o historii elektrotechniky a audiotechniky vývoji, konstrukci, zvukových vlastnostech a praktickém využití elektromechanických hudebních nástrojů.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače s vývojem elektromechanických hudebních nástrojů, s jejich konstrukcí, zvukovými vlastnostmi a praktickým využitím. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami demonstrujícími zvuk a hudební využití probíraných nástrojů. Předcházet bude shrnutí vybraných oblastí organologie a historie techniky.

Tematické okruhy:

Systematika elektrofonů

Historie elektrotechniky a audiotechniky, první kontakty hudby a elektřiny

Automatofony, mechanická piana, Disklavier

Telharmonium, Choralcelo, varhany Hammond, generátorová jednotka a spínací systém el. varhan

Nástroje s elektrostatickými snímači (Everett Orgatron, Elektrochord, piano Wurlitzer, Cembalet, Pianet)

Strunné nástroje s elektromagnetickými snímači (Neo-Bechstein, kytary Rickenbacher, Fender, Gibson, Danelectro)

Piano Rhodes-Fender, Clavinet, Klaviphon

Nástroje s piezoelektrickými snímači (Varitone, Ovation, Yamaha Electric Grand, NS Design, Silent Strings, Variax)

Elektrostatické a elektrooptické varhany (Compton, Welte, Optigan), ANS

Magnetofonické nástroje (Chamberlin, Mellotron)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GUŠTAR, Milan. Elektrofony I. Praha: Uvnitř, 2007. ISBN 978-80-239-8446-0.

GUŠTAR, Milan. Elektrofony II. Praha: Uvnitř, 2008. ISBN 978-80-239-8447-7.

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 3. dopl. vyd. Praha: NAMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná a ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v tematických okruzích (50 % výsledné známky písemná část, 50 % ústní část). Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
GUŠTAR M.
15:00–18:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
1. týden v měsíci

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:00–18:00 Milan GUŠTAR Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
1. týden v měsíci přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů