Hudební elektronika 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171HUEL1 ZK 2 12S česky zimní

Garant předmětu

Milan GUŠTAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan GUŠTAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s vývojem elektromechanických a elektronických hudebních nástrojů, s jejich konstrukcí, zvukovými vlastnostmi a praktickým využitím. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami demonstrujícími zvuk a hudební využití probíraných nástrojů.

Forma studia

Řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z hudební akustiky, elektroniky a nauky o hudebních nástrojích

Obsah kurzu

 1. Systematika elektrofonů, model generace přirozeného signálu, syntéza a resyntéza
 2. První kontakty hudby a elektřiny
 3. Mechanická piana, Disklavier
 4. Telharmonium, Choralcelo, varhany Hammond, generátorová jednotka a spínací systém el. varhan
 5. Nástroje s elektrostatickými snímači (Everett Orgatron, Elektrochord, piano Wurlitzer, Cembalet, Pianet) 6. Strunné nástroje s elektromagnetickými snímači (Neo-Bechstein, kytary Rickenbacher, Fender, Gibson, Danelectro, Chapman - stick)
 6. Piano Rhodes-Fender, Clavinet, Klaviphon
 7. Nástroje s piezoelektrickými snímači (Varitone, Ovation, Yamaha Electric Grand, NS Design, Silent Strings, Variax)
 8. Elektrostatické a elektrooptické varhany (Compton, Welte, Optigan), ANS
 9. Magnetofonické nástroje (Chamberlin, Mellotron)
 10. Lineární a nelineární metody syntézy
 11. Aditivní a subtraktivní syntéza, Modulační a tvarové metody, modelování a ostatní metody syntézy

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika - AMU 2003

Syrový, Václav, Guštar, M.: Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU 2012

Guštar, Milan: Elektrofony I, Uvnitř 2007

Guštar, Milan: Elektrofony II, Uvnitř 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování ústní zkoušky.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů