Tvorba zvukově obrazového záznamu

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZOZ1 zkouška 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej URBAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je seznámen s technickými, tvůrčími a organizačními aspekty tvorby zvukově obrazového záznamu ve filmové a TV praxi. Chápe složení tvůrčího týmu při tvorbě AV díla, jejich provázanost a organizační aspekty.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Na základě absolvování předchozího kurzu v rámci předmětu Tvorba zvukového záznamu se studenti seznámí s technickými, tvůrčími a organizačními aspekty tvorby zvukově obrazového záznamu ve filmové a TV praxi. Důraz je kladen na díla, kde hraje hudba a zvuk významnou tvůrčí složku, jako je např. hudební dokument, hudební film, záznam koncertu či přímý přenos atd.

Tematické okruhy:

  1. Filmový a TV štáb - jednotlivé profese. Postavení mistra zvuku ve filmovém a TV štábu, jeho vztah a spolupráce s ostatními profesemi
  2. Natáčení (produkce). Výběr lokací, jejich specifika a omezení. Technologie a trendy
  3. Střih a obrazová postprodukce v AV dílech
  4. Zvuková postprodukce, ruchy, atmosféry, filmová hudba
  5. Zvuková mixáž, formáty výsledného díla
  6. Authoring AV díla pro hromadnou distribuci (Data Pack, DVD, Blue Ray, streaming)
  7. Autorsko-právní aspekty tvorby zvukově obrazového záznamu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3., upr. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2014. 153 s. ISBN 978-80-7331-303-6.

Doporučená literatura:

JENDRAŠŠÁKOVÁ, Stanislava. Zvuková dramaturgie krátkého filmu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 72 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává jednak z písemné části, kde je provedena prověrka základních znalostí z obsahu předmětu. Dále následuje ústní část zkoušky, kde student zformuluje vlastní pohled na problematiku zvukově obrazového záznamu se zaměřením na filmovou a televizní tvorbu.

Na výsledné známce se podílí:

Docházka: minimálně 50 %

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
URBAN O.
14:00–14:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–14:45 Ondřej URBAN Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů