Teorie zvukové tvorby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT3 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá širší pohled na základní aspekty psychologie působení zvuku. Mimo to se naučí tvůrčí práci se zvukem, pozná základní vyjadřovací prostředky (barevné, dynamické, balanční) potřebné pro vznik hudební nahrávky. Uvědomí si hlavní zákonitost umělecké práce se zvukem, použití principu stylizace.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru.

Tematické okruhy:

Hudba a zvuk, hudební nebo zvukový styl a sloh, autentický zvuk

Psychologie působení zvuku

Výškové, dynamické, barevné a prostorové hledisko

Zvuková asociace a imaginace, synestezie

Zvuková konsonance a disonance

Zvuková nálada, prostředí, klima, atmosféra, ekologie a terorismus

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk : příspěvek k teorii zvukové tvorby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě dvou odpovědí z tematických okruhu uvedených níže.

Účast ve výuce je vyžadována ze 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů