Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT1 zkouška 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Jiří GEMROT, Martin PINKAS, Sylva STEJSKALOVÁ, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem cvičení je praktické nabývání profesních dovedností v oblasti snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a zpracování hudebního signálu pro potřeby vzniku autonomních zvukových děl. Cvičení jsou prováděna v týmové spolupráci studentů hudební režie a zvukové tvorby či samostatně v obou specializacích. V jednotlivých cvičeních je upřednostňován stereofonní formát.

Tematické okruhy:

Záznam sólového nástroje (či zpěvu) s instrumentálním doprovodem

Záznam komorního souboru menšího obsazení (duo, trio)

Záznamy koncertů, realizace studiových snímků ve Zvukovém studiu HAMU ve spolupráci s jinými studijními programy

Příprava zvukových stop a ozvučení představení v divadle podle požadavků ostatních studijních programů

Účast na přímém přenosu do rozhlasu, televize nebo přes internet

Poslech a oprava realizovaných děl

Provedení hudební režie se zaměřením na live snímky

Výsledky učení

Studenti jsou schopni používat různé mikrofonní techniky a jejich kombinace při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové stránky nahrávky. Dokáží přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci zejména součinnosti zvukové a hudební režie. Student dovede použít poznatky pro přípravu a realizaci i jiných forem autonomních zvukových děl.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia HAMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení jedné vlastní vybrané zvukové nahrávky. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student během semestru zpracuje 3-4 zvukové snímky samostatně nebo vytvořené v nahrávacím týmu. Povinná docházka na praktická cvičení: min. 70 %.

Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
URBAN O.

09:00–12:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–12:00 Sylva STEJSKALOVÁ
Ondřej URBAN
Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů