Teorie zvukové tvorby 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT1 zkouška 3 6 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ondřej URBAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DVOŘÁK, Martin STUPKA, Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru.

Tematické okruhy:

Zvuk jako objekt tvůrčí práce z historického i současného pohledu

Zvuk jako existenční komunikační prostředek člověka, produkce a percepce hlasu

Formování zvukových zkušeností, imitace zvuku, hlasový model

Poslechový model a pojem zvukové informace

Zvuková paměť a predikce

Obecná estetika zvuku a zvukového projevu člověka

Fyziologie a patologie zvuku, pojem obecné zvukové kvality

Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku

Výsledky učení

Student se seznámí se základy teoretického myšlení o zvukové tvorbě. Pochopí, že k etablování se v oboru nestačí pouze praktické dovednosti, popř. úspěchy, ale i jejich teoretické uchopení a schopnost danou problematiku srozumitelně formulovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk : příspěvek k teorii zvukové tvorby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě dvou odpovědí z tematických okruhu uvedených níže.

Účast na přednáškách je vyžadována ze 75 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
STUPKA M.
17:50–18:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:50–18:35 Martin STUPKA Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů