Teorie zvukové tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TEZT1 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základy teoretického myšlení o zvukové tvorbě. Pochopí, že k etablování se v oboru nestačí pouze praktické dovednosti, popř. úspěchy, ale i jejich teoretické uchopení a schopnost danou problematiku srozumitelně formulovat.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je vybavit budoucí zvukové profesionály schopností teoretické reflexe v oboru.

Tematické okruhy:

Zvuk jako objekt tvůrčí práce z historického i současného pohledu

Zvuk jako existenční komunikační prostředek člověka, produkce a percepce hlasu

Formování zvukových zkušeností, imitace zvuku, hlasový model

Poslechový model a pojem zvukové informace

Zvuková paměť a predikce

Obecná estetika zvuku a zvukového projevu člověka

Fyziologie a patologie zvuku, pojem obecné zvukové kvality

Zvuková pedagogika, výchova zvukem a výchova ke zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk : příspěvek k teorii zvukové tvorby. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2 (brož.).

Hodnoticí metody a kritéria

Známka ze zkoušky je udělena na základě dvou odpovědí z tematických okruhu uvedených níže.

Účast na přednáškách je vyžadována ze 75 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů