Elektronický zvuk 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171EZ1 Z 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen popsat základní metody umělého generování zvukového signálu elektronickou cestou a pojednat o širších souvislostech vybraných typů syntéz s vybranými hudebními žánry.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty s teorií zvukové syntézy z hlediska historie, technických principů a hudebních souvislostí.

Tematické okruhy:

Historie vzniku elektronických hudebních nástrojů, technické předpoklady

Základní obvody pro elektronické generování zvuku

Součtová (aditivní) zvuková syntéza

Rozdílová (subtraktivní) zvuková syntéza

Modulační zvukové syntézy (AM, FM, PD, Waveshaping atd.)

Lineárně tvarová syntéza (LA, Wavetable, Sampling)

Matematicko-fyzikální modelování

Softwarové prostředky pro umělé generování zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SCHMITZ, Reinhard. Analog Synthesis. Cologne: Wizoo, 1999. ISBN 3-927954-37-3.

KOTRUBENKO, Viktor. Tajemství syntezátorů. Praha: Editio Supraphon, 1987.

ROTHSTEIN, Joseph. MIDI - A Comprehensive Introduction, 2nd edition. Madison: A-R Editions, Inc., 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet student získá po úspěšném splnění ústního pohovoru ze 2–3 vybraných témat z osnovy předmětu.

Požadovaná docházka je minimálně 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů