Základy elektroakustiky a zvukové techniky 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171ZELZ1 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej URBAN

Obsah

Cíl výuky:

Získání základních znalostí v oboru zvukové techniky a elektroakustiky. Svou náplní je předmět zaměřen na vyrovnání znalostí mezi studenty z různých typů středních škol, osvojení si jednotné terminologie a profesního nadhledu, nutného pro pohotové ovládání přístrojů zvukové techniky a znalosti jejich principů.

Tematické okruhy:

Základní veličiny zvukového signálu a jejich měření

Elektroakustický řetězec a jeho součásti

Mikrofony – typy, principy, vlastnosti

Vstupní jednotky mixážních stolů: blokové schéma a jeho varianty, vlastnosti a zásady ovládání

Dynamické a frekvenční úpravy zvukového signálu

Výsledky učení

Student zná základní veličiny a fyzikální děje, související s přeměnou akustického signálu na elektrický. Zná metody jeho zpracování a umí je prakticky realizovat. Je aktivním uživatelem přístrojů zvukové techniky Zvukového studia HAMU pro možnost samostatné práce pod dohledem pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. Praha: Muzikus, 1995.

Doporučená literatura:

SVOBODA, Václav, a kol. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-116-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkoušku student složí na základě úspěšného absolvování písemného testu, ústního pohovoru z probíraného učiva, v rámci 2–3 otázek z probíraných tematických okruhů a praktické ukázky získaných dovedností při ovládání přístrojů zvukové techniky. Požadovaná docházka je min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
URBAN O.
10:10–11:40
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:10–11:40 Ondřej URBAN Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů