Magisterský projekt 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP1 Z 12 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student iniciuje aktivity a projekty a pracuje s ostatními prostřednictvím interakce nebo spolupráce. Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí. Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty. Využívá specifické technologie, které umožňují vytvářet, šířit a/nebo produkovat hudbu, s ohledem na disciplínu, žánr, obor a/nebo uměleckou praxi.

Forma studia

seminář/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. DEFINICE PROJEKTU – upřesnění a vyjasnění cílů projektu (autorská tvorba a její inspirační východiska, aranžmá hudby jiných autorů případně z jiných stylových oblastí než z jazzu, způsob uchopení této hudby a jejího převedení do jazzového kontextu a osobitého tvaru).
  2. DEFINICE PROSTŘEDKŮ K DOSAŽENÍ CÍLŮ PROJEKTU – podoba ansámblu, jeho nástrojové i personální obsazení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů