Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174VNHJ2 zápočet 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP, Marek URBÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje ve vývoji hry na konkrétní hudební nástroj v historii světové i české jazzové hudby daného časového rozmezí. Má přehled o významných světových i českých sólistech a inovátorech a dokáže popsat charakteristické rysy jejich hry.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět slouží k získání přehledu o vývoji hry na konkrétní nástroj (nástroj, na který student sám hraje) od počátků vzniku jazzu do současnosti. Student se seznámí se všemi významnými inovátory a významnými sólisty celé jazzové historie a s charakteristickými rysy jejich stylu. Důraz je kladen na důkladné teoretické znalosti, nikoli na praktické procvičování stylu představitelů jednotlivých etap jazzového vývoje.

Tematické okruhy:

  1. FREE JAZZ – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  2. FUSION JAZZ – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  3. JAZZ 80. a 90. LET – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  4. JAZZ OD ROKU 2000 DO SOUČASNOSTI – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  5. EVROPSKÁ SCÉNA – významní představitelé evropského jazzu, charakteristika jejich stylu, odlišnost od amerických hráčů.
  6. ČESKÁ JAZZOVÁ SCÉNA – významní představitelé historie i současnosti českého jazzu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GRIDLEY, Mark, C. Jazz Styles. New Jersey: Prentice Hall, 1988.

Nahrávky konkrétního nástroje uložené v archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů