Magisterský projekt 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP2 Z 12 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně aplikovat v různých souvislostech. Má schopnost tvořit, realizovat a vyjadřovat vlastní umělecké pojetí a dokáže zajistit, aby byly pokryté případné slabší oblasti ve vztahu k umělecké praxi jazzové hudby. Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.

Forma studia

seminář/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. KREATIVNÍ PRÁCE NA DEFINOVANÉM PROJEKTU – studium inspiračních zdrojů pro vlastní tvorbu, hledání spojnic mezi existující hudbou, vycházející z podobných východisek, a vlastní prací. Tvorba vlastních kompozic nebo aranžmá kompozic převzatých od jiných autorů, vše v intencích definovaných v předchozím semestru.
  2. PŘÍPRAVA SEMESTRÁLNÍHO KONCERTU – zvolení vhodné podoby prezentace dílčích výsledků projektu. Tato prezentace nebude mít ještě podobu finálního koncertu, ale měla by jasně definovat zvolený směr.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů