Magisterský projekt 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP4 zápočet 12 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Forma studia

seminář/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. ZAVRŠENÍ PRÁCE NA PROJEKTU – doplnění repertoáru do výsledné podoby finálního koncertu a jeho nácvik s doprovodným ansámblem.
  2. PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ MAGISTERSKÉHO KONCERTU – zajištění místa koncertu, propagace koncertu (web, Facebook, tištěné plakáty atd.)
  3. PŘÍPRAVA SEMESTRÁLNÍHO KONCERTU – zvolení vhodné podoby prezentace dílčích výsledků projektu. Tato prezentace bude odpovídat podobě finálního koncertu včetně repertoáru, s výjimkou personálního obsazení ansámblu, které nemusí být totožné s obsazením na magisterském koncertě.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů