Magisterský projekt 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP4 Z 12 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Forma studia

seminář/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. ZAVRŠENÍ PRÁCE NA PROJEKTU – doplnění repertoáru do výsledné podoby finálního koncertu a jeho nácvik s doprovodným ansámblem.
  2. PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ MAGISTERSKÉHO KONCERTU – zajištění místa koncertu, propagace koncertu (web, Facebook, tištěné plakáty atd.)
  3. PŘÍPRAVA SEMESTRÁLNÍHO KONCERTU – zvolení vhodné podoby prezentace dílčích výsledků projektu. Tato prezentace bude odpovídat podobě finálního koncertu včetně repertoáru, s výjimkou personálního obsazení ansámblu, které nemusí být totožné s obsazením na magisterském koncertě.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů