Zjednodušený studijní plán Jazzová hudba (Mg) od 2019/20

Katedra jazzové hudby

Studijní program: Jazzová hudba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
174JZA1 Hra v jazzovém ansámblu 1 Z 7
174MP1 Magisterský projekt 1 Z 12
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
174JZA2 Hra v jazzovém ansámblu 2 ZK 7
174KP3 Koncertní praxe - jazzová hudba 3 Z 1
174MP2 Magisterský projekt 2 Z 12
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174JZA3 Hra v jazzovém ansámblu 3 Z 8
174MP3 Magisterský projekt 3 Z 12
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
174VNHJ1 Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174JZA4 Hra v jazzovém ansámblu 4 ZK 8
174KP4 Koncertní praxe - jazzová hudba 4 Z 1
174MP4 Magisterský projekt 4 Z 12
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
174VNHJ2 Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60