Hra v jazzovém ansámblu 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JZA4 zkouška 8 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 179 až 219 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně. Prokazuje vysokou úroveň improvizační zběhlosti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Hra v jazzovém ansámblu slouží k praktickému procvičení všech znalostí a dovedností získaných při studiu ostatních předmětů. Je jakýmsi ověřením toho, že získané znalosti a dovednosti umí student prakticky využít. Hra v ansámblu patří k základním schopnostem jazzového hudebníka.

Student si procvičuje své schopnosti skupinové hudební interakce a komunikace a schopnost stát se organickou součástí ansámblu libovolného stylového zaměření. Cílem je osvojení přístupu, kdy prospěch celku je nadřazen individuálnímu zájmu, tj. člen ansámblu hraje tak, aby podpořil vyznění celku, nikoli strhával pozornost sám na sebe.

Předmět Hra v jazzovém ansámblu je koncipován tak, že jednotlivé ansámblové projekty jsou věnovány tvorbě konkrétního jazzového velikána libovolné epochy jazzového vývoje, případně mají jinak definované specifické kompozičně – aranžérské zaměření.

Tematické okruhy:

  1. KURT ROSENWINKEL – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce
  2. JIM BLACK – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce
  3. BJORK – ansámbl věnovaný tvorbě této nadžánrové umělkyně
  4. IMPROVIZAČNĚ - KOMPOZIČNÍ DÍLNA – ansámbl věnovaný vytváření hudby na místě

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby interpreta, jehož tvorbě bude ansámblový projekt věnován.

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Combo rehearsal guidelines. New Albany: Jamey Aebersold, 1980.

BJORK. Vespertine [zvukový záznam na CD]. London: Bjork Overseas Ltd., 2001.

ROSENWINKEL, Kurt. The Next Step [zvukový záznam na CD]. New York: Verve, 2000.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BLACK, Jim. Alasnoaxis.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě své práce v konkrétním ansámblu. Hodnotí se hloubka osvojení repertoáru, schopnost zapojení do kolektivní práce ansámblu, kvalita samotného hudebního výkonu (interpretace a improvizace).

Další požadavky: docházka 100% – výuka probíhá blokově ve třech po sobě jdoucích dnech

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů