Vývoj hry na hudební nástroj v historii jazzu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174VNHJ1 Z 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Vít KŘIŠŤAN, Jiří SLAVÍČEK, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje ve vývoji hry na konkrétní hudební nástroj v historii světové i české jazzové hudby daného časového rozmezí. Má přehled o významných sólistech a inovátorech a dokáže popsat charakteristické rysy jejich hry.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět slouží k získání přehledu o vývoji hry na konkrétní nástroj (nástroj, na který student sám hraje) od počátků vzniku jazzu do současnosti. Student se seznámí se všemi významnými inovátory a významnými sólisty celé jazzové historie a s charakteristickými rysy jejich stylu. Důraz je kladen na důkladné teoretické znalosti, nikoli na praktické procvičování stylu představitelů jednotlivých etap jazzového vývoje.

Tematické okruhy:

  1. VZNIK NÁSTROJE A POČÁTKY JEHO VYUŽÍVÁNÍ – způsob využití nástroje v raném jazzu.
  2. SWING – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  3. BEBOP – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  4. MODÁLNÍ JAZZ – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  5. COOL JAZZ – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.
  6. HARD BOP – významní představitelé této epochy, charakteristika jejich stylu, významní spoluhráči / kapelníci, významné nahrávky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GRIDLEY, Mark, C. Jazz Styles. New Jersey: Prentice Hall, 1988.

Nahrávky konkrétního nástroje uložené v archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Prerekvizity: Magisterský projekt 2, Hra v jazzovém ansámblu 2, Koncertní praxe 3

Korekvizity: Magisterský projekt 3, Hra v jazzovém ansámblu 3

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů