Magisterský projekt 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP3 Z 12 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. Přebírá zodpovědnost za propojení kontextu, publika a hudebního materiálu, se zběhlostí a s jistotou přednese své nápady v celé řadě různých kontextů. Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv. Projevuje vhodně dovednosti ve vedoucí roli, při týmové práci, ve vyjednávání a/nebo koordinaci, s přihlédnutím k různým uměleckým kontextům.

Forma studia

seminář/

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. KREATIVNÍ PRÁCE NA DEFINOVANÉM PROJEKTU – doplnění repertoáru s ohledem na dramaturgii koncertu ve snaze vytvořit pestrý, posluchačsky atraktivní tvar, obsahující kontrasty a překvapení. Cílem je vtáhnout posluchače do emotivně bohaté hudby.
  2. PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ MAGISTERSKÉHO KONCERTU – zajištění personálního obsazení doprovodného ansámblu, zajištění místa koncertu, propagace koncertu (web, Facebook, tištěné plakáty atd.)
  3. PŘÍPRAVA SEMESTRÁLNÍHO KONCERTU – zvolení vhodné podoby prezentace dílčích výsledků projektu. Tato prezentace se již bude blížit podobě finálního koncertu. Personální obsazení ansámblu nemusí být v konečné podobě, ale repertoár by měl být připraven z 80%.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů