Magisterský projekt 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174MP3 zápočet 12 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 4 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 291 až 351 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Magisterský projekt slouží jako příprava na závěrečný absolventský projekt studenta. Projektem je koncert, doplněný případně nahrávkou na CD nebo jiném médiu. Součástí přípravy projektu jsou i veškeré organizační náležitosti jako volba a rezervace místa konání koncertu, jeho propagace apod.

Výuka předmětu probíhá formou průběžných individuálních konzultací, student na hodinách prezentuje dílčí pokrok v přípravě projektu. Na konci semestru student demonstruje stav přípravy projektu formou koncertu.

Tematické okruhy:

  1. KREATIVNÍ PRÁCE NA DEFINOVANÉM PROJEKTU – doplnění repertoáru s ohledem na dramaturgii koncertu ve snaze vytvořit pestrý, posluchačsky atraktivní tvar, obsahující kontrasty a překvapení. Cílem je vtáhnout posluchače do emotivně bohaté hudby.
  2. PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ MAGISTERSKÉHO KONCERTU – zajištění personálního obsazení doprovodného ansámblu, zajištění místa koncertu, propagace koncertu (web, Facebook, tištěné plakáty atd.)
  3. PŘÍPRAVA SEMESTRÁLNÍHO KONCERTU – zvolení vhodné podoby prezentace dílčích výsledků projektu. Tato prezentace se již bude blížit podobě finálního koncertu. Personální obsazení ansámblu nemusí být v konečné podobě, ale repertoár by měl být připraven z 80%.

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací. Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti. Přebírá zodpovědnost za propojení kontextu, publika a hudebního materiálu, se zběhlostí a s jistotou přednese své nápady v celé řadě různých kontextů. Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv. Projevuje vhodně dovednosti ve vedoucí roli, při týmové práci, ve vyjednávání a/nebo koordinaci, s přihlédnutím k různým uměleckým kontextům.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Nahrávky hudby stylově či koncepčně související s projektem studenta, popř. inspirující projekt studenta.

Doporučená literatura:

GOLDSTEIN, Gil. Jazz Composer's Companion. Rottenburg: Advance Music, 1993.

HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Nakladatelství AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-132-2.

MILLER, Ron. Modal Jazz, Composition & Harmony. Rottenburg: Advance Music, 1992.

THAKAR, Markand. Kontrapunkt, základy hudební interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 2012. ISBN 978-80-7331-254.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, úspěšné odehrání semestrálního koncertu

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů