Jazzová hudba (Mg) - volitelné předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
174DPJ1 Didaktika/Vyučovatelská praxe-jazz 1 česky Z 1 1T Zapsat
174DPJ2 Didaktika/Vyučovatelská praxe-jazz 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
186ETM1 Etnomuzikologie 1
 
česky Z 1 1PT+1ST Předmět není vypsán
186ETM2 Etnomuzikologie 2 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 1PT+1ST Zapsat
186ETM3 Etnomuzikologie 3
 
česky ZK 1 1PT+1ST Předmět není vypsán
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Zapsat
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
101ZEAK1 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 1
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
101ZEAK2 Základy elektroakustické kompozice pro jazzové obory 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT Zapsat
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Z 1 2T Zapsat
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T Zapsat
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán