Etnomuzikologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ETM1 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Vlastislav MATOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vlastislav MATOUŠEK, Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je uvést studenty do oblasti tzv. etnické hudby a rozvinout schopnost samostatné orientace v hudbě „jiných“ kultur.

Forma studia

Analýza audio a video ukázek, analýza textů, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Podmínky zápočtu: referát zpracovávající vybrané téma z historie a metodologie oboru.

Obsah kurzu

Přednáška poskytuje přehled a základní orientaci v hudebních projevech mimo rámec evropské artificiální hudby. Zabývá se hudbou přírodních národů, hudbou mimoevropských vysokých kultur a folklórem evropských národů. Výuka je zaměřena především na sluchovou zkušenost s hudbou různých světových kultur, s akcentem na analytický přístup a pěstování schopnosti porozumět principům hudebního myšlení i mimo rámec evropského hudebního paradigmatu. Součástí výuky jsou též sondy do historie a metodologie oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Hood, Mantle (1971). The Ethnomusicologist. New York: McGraw-Hill.

Jurková, Zuzana a kol.: Kapitoly o mimoevropské hudbě, VUP, 2. vyd., Olomouc 2001.

Kunst, Jaap (1950, 1975). Musicologica: a Study of Ethnomusicology, its Problems, Methods, and Representative Personalities, Amsterdam. Repr. Ethnomusicology, Amsterdam.

Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press.

Myers, Helen, ed. (1992). Ethnomusicology: An Introduction. New York: W.W. Norton

Myers, Helen, ed. (1993). Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York: W.W. Norton.

Nettl, Bruno (1964). Theory and Method in Ethnomusicology. London: Free Press of Glencoe.

Nettl, Bruno (1983). The Study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts. Chicago: University of Illinois Press.

Shelemay, Kay Kaufman (1990). Garland Library of Readings in Ethnomusicology. New York: Garland.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: referát s analýzou vybraného hudebního projevu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
REINDL T.
MATOUŠEK V.

13:40–15:10
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Tomáš REINDL
Vlastislav MATOUŠEK
Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů