Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021

Studijní obor: neurčen
Centrum audiovizuálních studií
Studijní program: Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-6CS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
373APRO* Absolventský projekt
Z-5-100CS
ZK-10-200CS
15
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
3
373BTCV* Blok technických cvičení
Z-3-5CT
Z-3-5CT
6
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
ZK-3-14PS + 14SS
ZK-3-14PS + 14SS
3
373DIL* Dílna
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
12
373DSM Diplomový seminář Mg
Z-3-2ST
3
373IS2 Imaginární světy 2
ZK-2-2PT
2
373KP3 Klauzurní práce 3
Z-3-90CS
3
373KD2 Konzultační dílna CAS 2
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
Z-1-12DS
1
373MM2 Myšlení a média 2
ZK-2-2ST
Předmět není vypsán
ZK-2-2ST
Předmět není vypsán
2
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG
Z-4-100P
Předmět není vypsán
Z-4-100P
Předmět není vypsán
Z-4-100P
Předmět není vypsán
Z-4-100P
Předmět není vypsán
4
373PR* Profesní rozvoj
Z-3-48SS
Z-3-48SS
6
373SD4 Semestrální dílo 4
Z-4-100CS
4
373SKS Seminář kritiky a stylistiky
ZK-2-2ST
2
373SS Sound Studies
Z-2-2ST
2
373UV Umělecký výzkum
ZK-5-24SS+26CS
5
373VP* Volná práce ve veřejném prostoru
Z-5-30DS+70P
Z-5-30DS+70P
10
373ZAS* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-3-30DS
Z-3-30DS
6
Minimální počet kreditů 91
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
373PVMT Teorie audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
373PVMP Praxe audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
373MOD_2020 Moduly CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120
Praxe audiovize - Mgr - CAS [373PVMP]

PVB Magistr 2021

Teorie audiovize - Mgr - CAS [373PVMT]

PVB Magistr 2021

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Blok technických cvičení 7 (373BTCV7) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 8 (373BTCV8) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (373KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 8 (373DIL8) PZ Absolventským výkonem
Dílna 9 (373DIL9) PZ Absolventským výkonem
Dílna 10 (373DIL0) PZ Absolventským výkonem
Seminář kritiky a stylistiky (373SKS) ZT Diplomovou prací
Diplomový seminář Mg (373DSM) ZT Diplomovou prací
Dílna 7 (373DIL7) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 1 (373APRO1) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 2 (373APRO2) PZ Absolventským výkonem
Umělecký výzkum (373UV) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 2 (373FAE2) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373MDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 2 (373DFT2) ZT
Imaginární světy 2 (373IS2) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373MTAVT)
Myšlení a média 2 (373MM2) ZT
Sound Studies (373SS) ZT