Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_2021

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
373APRO2 Absolventský projekt 2
ZK-10-200CS
10
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-6CS
1
Minimální počet kreditů 11
Povinné předměty
373APRO1 Absolventský projekt 1
Z-5-100CS
5
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
4
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
3
373BTCV* Blok technických cvičení
Z-3-5CT
Z-3-5CT
6
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
ZK-3-14PS + 14SS
3
373DL* Dílna
Z-4-4DT
Z-4-4DT
Z-4-4DT
Z-4-4DT
16
373DSM* Diplomový seminář Mg
Z-1-2SO
Z-2-2ST
3
373KP3 Klauzurní práce 3
Z-3-90CS
3
373MM2 Myšlení a média 2
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
2
373PR Profesní rozvoj
Z-3-48SS
3
373PTDP Příprava teoretické diplomové práce
Z-5-150S
5
373SD* Semestrální dílo
Z-4-100CS
Z-4-100CS
8
373SEKS Seminář kritiky a stylistiky
ZK-3-2ST
3
373SS Sound Studies
Z-2-2ST
Z-2-2ST
2
373UMV Umělecký výzkum
ZK-3-2ST
3
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1
Z-5-30DS+70P
Z-5-30DS+70P
Z-5-30DS+70P
Z-5-30DS+70P
5
373ZAS* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-3-30DS
Z-3-30DS
6
Minimální počet kreditů 80
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
373PVMT Teorie audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
373PVMP Praxe audiovize - Mgr - CAS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
Minimální počet kreditů 12
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
373MOD_2020 Moduly CAS
0
373VPCAS Volitelné předměty - doporučené pro CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
② Praxe audiovize - Mgr - CAS [373PVMP]

PVB Magistr 2021

① Teorie audiovize - Mgr - CAS [373PVMT]

PVB Magistr 2021

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Blok technických cvičení 7 (373BTCV7) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 8 (373BTCV8) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (373KLZK3) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 1 (373APRO1) PZ Absolventským výkonem
Absolventský projekt 2 (373APRO2) PZ Absolventským výkonem
Dílna 7 (373DL7) PZ Absolventským výkonem
Dílna 8 (373DL8) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Mg 1 (373DSM1) ZT Diplomovou prací
Diplomový seminář Mg 2 (373DSM2) ZT Diplomovou prací
Dílna 9 (373DL9) PZ Absolventským výkonem
Dílna 10 (373DL0) PZ Absolventským výkonem
Avantgardní a experimentální film 2 (373FAE2) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373MDAVT)
Dějiny audiovizuálních teorií 2 (373DFT2) ZT
Myšlení a média 2 (373MM2) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373MTAVT)
Sound Studies (373SS) ZT