Závěrečné soustředění v Poněšicích 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZAS4 Z 3 30DS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je kombinace celostního soustředění na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů/tek vzájemně spolupracovat.

Forma studia

Několikadenní povinná výjezdní dílna

Předpoklady a další požadavky

Absolvování ročníkové dílny, příprava klauzurního/závěrečného projektu

Obsah kurzu

Předmět je povinným společným soustředěním všech studentů/tek katedry od 1. do 5. ročníku. Studenti/ky zde před ostatními a před všemi pedagogy CAS prezentují svá klauzurní (ev. bakalářská či magisterská) praktická cvičení v závěrečné míře rozpracovanosti, k níž dospěli v jednotlivých dílnách. Projekty jsou zde analyzovány a konzultovány z nejrůznějších pohledů, což studentům poskytuje základní reflexi jejich tvorby a úsilí, a umožňuje fundovaný přístup k jejich kvalitnímu dokončení. Probíhá koncem letního semestru formou 3-denního soustředění mimo Prahu, v prostředí, umožňujícím maximální koncentraci a poskytujícím komunikační možnosti na všech úrovních.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální, závisí na povaze klauzurní práce a její explikace

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem je povinná účast a participace na prezentační části programu, kde každý student/ka prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Hodnotí se předložený rozpracovaný klauzurní projekt a míra zapojení studenta/ky do kolektivních diskusí.

Poznámka

Společné pro 1.-5.ročník studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů