Závěrečné soustředění v Poněšicích 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZAS4 zápočet 3 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Předmět je povinným společným soustředěním všech studentů/tek katedry od 1. do 5. ročníku. Studenti/ky zde před ostatními a před všemi pedagogy CAS prezentují svá klauzurní (ev. bakalářská či magisterská) praktická cvičení v závěrečné míře rozpracovanosti, k níž dospěli v jednotlivých dílnách. Projekty jsou zde analyzovány a konzultovány z nejrůznějších pohledů, což studentům poskytuje základní reflexi jejich tvorby a úsilí, a umožňuje fundovaný přístup k jejich kvalitnímu dokončení. Probíhá koncem letního semestru formou 3-denního soustředění mimo Prahu, v prostředí, umožňujícím maximální koncentraci a poskytujícím komunikační možnosti na všech úrovních.

Výsledky učení

Cílem je kombinace celostního soustředění na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů/tek vzájemně spolupracovat.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování ročníkové dílny, příprava klauzurního/závěrečného projektu

Literatura

Individuální, závisí na povaze klauzurní práce a její explikace

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem je povinná účast a participace na prezentační části programu, kde každý student/ka prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Hodnotí se předložený rozpracovaný klauzurní projekt a míra zapojení studenta/ky do kolektivních diskusí.

Poznámka

Společné pro 1.-5.ročník studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů