Myšlení a média 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MM2 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti/ky získají vhled do základních myšlenek filosofie médií a kritického myšlení o technice.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zápis je absolvování předmětu 373MM1 Myšlení a média 1

Obsah kurzu

Seminář si za východisko bere předpoklad mediální ekologie, podle kterého jsme dnes už všichni permanentními diváky i performery. Na současných formách mediální komunikace, strojů a přemýšlení o nich, bude ukázáno, že tradiční vztah ke skutečnosti jako něčemu, co lze pouze poznávat a reprezentovat, je již neudržitelný, a že úkolem i příležitostí člověka 21. století je tvorba v nejširším slova smyslu. Úvodem budou představeny a diskutovány tradiční formy přemýšlení o médiích - jejich společenská role, chápání a vliv. V návaznosti na ně se seminář zaměří na kritické uchopení počítače jakožto paradigmatického stroje, jehož působnost prorůstá celou kulturou, a který se tak stává mnohostranným podnětem k přehodnocení základních životních forem a podob myšlení.

Tématické okruhy:

Ontologie a performativita

Krize reprezentace

Fikce a imaginace

Doporučená nebo povinná literatura

TURING, Alan. Computing Machinery and Intelligence. In: Mind, 49, 1950. s. 433 - 460.

WIENER, Norbert. Men, Machines, and the World About. In: Medicine and Science, 13 - 28, New York Academy of Medicine and Science. Ed. I. Galderston. New York: International Universities Press, 1954.

CHAITIN, Gregory. The Limits of Reason. In: Scientific American, 2006. p. 74 - 81.

PASQUINELLI, Matteo. Machines that Morph Logic: Neural Networks and the Distorted Automation of Intelligence as Statistical Inference. In: Glass Bead. Site 1. Logic Gate: The Politics of the Artefactual Mind, 2017.

https://www.glass-bead.org/article/machines-that-morph-logic/?lang=enview

LATOUR, Bruno. Tarde’s idea of quantification. In: CANDEA, Matei. The Social after Gabriel Tarde: Debates and Assessments. Routledge, 2012. 304 s. ISBN 978-0415534260.

LURY, Celia, PARISI, Luciana, TERRANOVA, Tiziana. The Becoming Topological of Culture. In: Theory, Culture & Society, volume 29, issue 4-5, 2012. s. 3-35.

https://doi.org/10.1177/0263276412454552

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na alespoň devíti přednáškách, prezentace jednoho zadaného textu (ČJ/AJ), absolvovat týdenní mediální dietu a odevzdat z ní protokol

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů