Myšlení a média 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MM2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Anežka BARTLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavol FABUŠ

Obsah

Seminář si za východisko bere předpoklad mediální ekologie, podle kterého jsme dnes už všichni permanentními diváky i performery. Na současných formách mediální komunikace, strojů a přemýšlení o nich, bude ukázáno, že tradiční vztah ke skutečnosti jako něčemu, co lze pouze poznávat a reprezentovat, je již neudržitelný, a že úkolem i příležitostí člověka 21. století je tvorba v nejširším slova smyslu. Úvodem budou představeny a diskutovány tradiční formy přemýšlení o médiích - jejich společenská role, chápání a vliv. V návaznosti na ně se seminář zaměří na kritické uchopení počítače jakožto paradigmatického stroje, jehož působnost prorůstá celou kulturou, a který se tak stává mnohostranným podnětem k přehodnocení základních životních forem a podob myšlení.

Tématické okruhy:

Ontologie a performativita

Krize reprezentace

Fikce a imaginace

Výsledky učení

Studenti/ky získají vhled do základních myšlenek filosofie médií a kritického myšlení o technice.

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zápis je absolvování předmětu 373MM1 Myšlení a média 1

Podmínkou zápisu na předmět 373MM2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 373MM1

Literatura

TURING, Alan. Computing Machinery and Intelligence. In: Mind, 49, 1950. s. 433 - 460.

WIENER, Norbert. Men, Machines, and the World About. In: Medicine and Science, 13 - 28, New York Academy of Medicine and Science. Ed. I. Galderston. New York: International Universities Press, 1954.

CHAITIN, Gregory. The Limits of Reason. In: Scientific American, 2006. p. 74 - 81.

PASQUINELLI, Matteo. Machines that Morph Logic: Neural Networks and the Distorted Automation of Intelligence as Statistical Inference. In: Glass Bead. Site 1. Logic Gate: The Politics of the Artefactual Mind, 2017.

https://www.glass-bead.org/article/machines-that-morph-logic/?lang=enview

LATOUR, Bruno. Tarde’s idea of quantification. In: CANDEA, Matei. The Social after Gabriel Tarde: Debates and Assessments. Routledge, 2012. 304 s. ISBN 978-0415534260.

LURY, Celia, PARISI, Luciana, TERRANOVA, Tiziana. The Becoming Topological of Culture. In: Theory, Culture & Society, volume 29, issue 4-5, 2012. s. 3-35.

https://doi.org/10.1177/0263276412454552

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na alespoň devíti přednáškách, prezentace jednoho zadaného textu (ČJ/AJ), napsat závěrečnou esej NEBO absolvovat týdenní mediální dietu a odevzdat z ní protokol

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FABUŠ P.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Pavol FABUŠ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů