Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - magistr_2022

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
303KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-16SS
ZK-1-16SS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
303ADS* Analýzy děl světového dokumentu
Z-1-12SS
ZK-1-12SS
2
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu
Z-6-150SS
Z-6-150SS
Z-6-150SS
Z-6-150SS
6
303AUAF* Autorský absolventský film
Z-5-150CS
Z-5-150CS
Z-15-450CS
25
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
8
303DRM* Dokumentární film - reflexe a metody
ZK-3-18PS
Předmět není vypsán
ZK-3-18PS
Předmět není vypsán
ZK-3-18PS
Předmět není vypsán
ZK-3-18PS
Předmět není vypsán
6
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
4
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry
Z-2-16SS
Z-2-16SS
2
303FIBN Filmová báseň
Z-5-150CS
5
303PP* Pedagogická praxe KDT
Z-5-20SS
Z-5-20SS
10
303PRAD Právo pro dokumentaristy
Z-2-12SS
Z-2-12SS
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
4
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu
Z-2-16SS
Z-2-16SS
2
303MGT* Seminář k magisterské teoretické práci
Z-1-9SS
Z-1-9SS
2
303SZDO* Současný zahraniční dokumentární film
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
8
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-32SS
Z-1-32SS
2
303VZ Vyprávět zvukem
Z-2-5SS
Z-2-5SS
2
303VPP* Vývoj a prezentace projektu
Z-1-8SS
Z-4-8SS
5
Minimální počet kreditů 95
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
303DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
303MOD_2020 Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
303VPM_2022 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 303KDTM19201R

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 5 (303RDV5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 6 (303RDV6) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (303RDV7) PZ Absolventským výkonem
Seminář k magisterské teoretické práci 1 (303MGT1) ZT Diplomovou prací
Seminář k magisterské teoretické práci 2 (303MGT2) ZT Diplomovou prací
Klauzurní zkouška 4 (303KZK4) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 5 (303KZK5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (303RDV8) PZ Absolventským výkonem
Dokumentární film - reflexe a metody 1 (303DRM1) ZT Dokumentární film – historicko-teoretická východiska (S303MDFHT)
Dokumentární film - reflexe a metody 2 (303DRM2) ZT
Dokumentární film - reflexe a metody 1 (303DRM1) ZT Dokumentární film – reflexe a metody současné praxe (S303MDFRM)
Dokumentární film - reflexe a metody 2 (303DRM2) ZT