Soustředění KDT v Poněšicích 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303SOU4 zápočet 1 32 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 1 až 6 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společné oborové soustředění, které propojuje studenty všech ročníků s pedagogy katedry „Dokumentární tvorba“ a umožňuje důležitou oborovou reflexi i mezigenerační diskusi.

Dopolední a odpolední bloky tvoří projekce hrubých střihů právě dokončovaných praktických cvičení studentů všech ročníků – analýza a diskuse nad obsahem, formou filmového díla. Tradičně se jedná o jedinečná setkání pedagogů i studentů celé katedry, vyplněná plodnými diskusemi nad filmy, postoji a děním uvnitř katedry i v okolním světě. Soustředění navštěvují též doktorandi a absolventi KDT – každý z účastníků přináší svou specifickou vzdělanost (mnozí vystudovali i jinou VŠ) do debat o současných problémech sociologie, politologie a filozofie. Večerní bloky tvoří projekce minimálně 2 filmů z fondu světové kinematografie.

Výsledky učení

•Studenti získávají důležitou zpětnou vazbu během procesu dokončování jejich praktických cvičení.

•Prohloubení vzájemných vztahů mezi studenty a pedagogy na základě sledování právě vznikajících studentských filmů ve srovnání s díly klasiků.

•Vytváření filmových teorií, tříbení názorů a rozvoj schopností obhajoby vlastního díla.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady a rozpracované školní filmy k prezentaci.

Literatura

DANTE ALIGHIERI. Božská komedie. Překlad Jaroslav Vrchlický. Praha: Dobrovský, 2014. 637 s. Omega. ISBN 978-80-7390-198-1.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Překlad Zdeněk Smejkal. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967. 461 s., [64] s. obr. příl. Filmové publikace.

MUKAŘOVSKÝ, Jan a CHVATÍK, Květoslav, ed. Studie z estetiky. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. Estetická knihovna; sv. 3.

Hodnoticí metody a kritéria

•80% prezence – minimální účast 3 plné dny (40 %)

•prezentace hrubého střihu právě dokončovaného povinného praktického cvičení (40 %)

•aktivní účast při diskusi (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů