Zjednodušený studijní plán Dokumentární tvorba - magistr_2022

Katedra dokumentární tvorby

Studijní program: Dokumentární tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303ADS3 Analýzy děl světového dokumentu 3 Z 1
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 Z 2
303DRAS7 Dramaturgický seminář 7 Z 1
303PP1 Pedagogická praxe KDT 1 Z 5
303RDV5 Realizační dílna 5 Z 1
303SZDO5 Současný zahraniční dokumentární film 5 Z 2
303VPP4 Vývoj a prezentace projektu 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu Z 6
303DRM1 Dokumentární film - reflexe a metody 1 ZK 3
303PRAD Právo pro dokumentaristy Z 2
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu Z 2
303VZ Vyprávět zvukem Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303ADS4 Analýzy děl světového dokumentu 4 ZK 1
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
303AUAF1 Autorský absolventský film 1 Z 5
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 Z 2
303DRAS8 Dramaturgický seminář 8 Z 1
303FIBN Filmová báseň Z 5
303KZK4 Klauzurní zkouška 4 ZK 1
303RDV6 Realizační dílna 6 Z 1
303SZDO6 Současný zahraniční dokumentární film 6 Z 2
303SOU4 Soustředění KDT v Poněšicích 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu Z 6
303DRM2 Dokumentární film - reflexe a metody 2 ZK 3
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303AUAF2 Autorský absolventský film 2 Z 5
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 Z 2
303DRAS9 Dramaturgický seminář 9 Z 1
303PP2 Pedagogická praxe KDT 2 Z 5
303RDV7 Realizační dílna 7 Z 1
303MGT1 Seminář k magisterské teoretické práci 1 Z 1
303SZDO7 Současný zahraniční dokumentární film 7 Z 2
303VPP5 Vývoj a prezentace projektu 5 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu Z 6
303DRM1 Dokumentární film - reflexe a metody 1 ZK 3
303PRAD Právo pro dokumentaristy Z 2
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu Z 2
303VZ Vyprávět zvukem Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303AUAF3 Autorský absolventský film 3 Z 15
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 Z 2
303DRAS10 Dramaturgický seminář 10 Z 1
303KZK5 Klauzurní zkouška 5 ZK 1
303RDV8 Realizační dílna 8 Z 1
303MGT2 Seminář k magisterské teoretické práci 2 Z 1
303SZDO8 Současný zahraniční dokumentární film 8 Z 2
303SOU5 Soustředění KDT v Poněšicích 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu Z 6
303DRM2 Dokumentární film - reflexe a metody 2 ZK 3
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KDT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KDT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 15
Celkem kreditů za ročník 60