Dokumentaristický seminář 7

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DOKS7 Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti jsou seznámeni s aktuálními trendy domácí dokumentární tvorby.

•Studenti poznají významné osobnosti českého dokumentu osobně.

•Studenti si tříbí kritické myšlení a dialogické schopnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společný oborový seminář, který propojuje studenty všech ročníků katedry „Dokumentární tvorba“ a umožňuje důležitou oborovou reflexi i mezigenerační diskusi. Cílem výuky je seznámit studenty s nejnovějšími díly dokumentární tvorby a jejich autory, s profesními postupy a realizačními problémy při vlastní tvorbě. Na semináři se střídají zajímaví dokumentaristé, kteří promítnou svůj film nebo pásmo ukázek ze své tvorby – hosta představí v dialogu současní pedagogové, doktorandi či absolventi KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

časopisy – Cinepur, DokRevue, 25fps, Film a doba

portál dafilms.cz

Hodnoticí metody a kritéria

•75% povinná prezence (80 %)

•aktivní účast při diskusi (20 %)

Poznámka

distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
RŮŽIČKOVÁ A.
16:30–18:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:55 Alice RŮŽIČKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů