Dokumentaristický seminář 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DOKS7 Z 2 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•Studenti jsou seznámeni s aktuálními trendy domácí dokumentární tvorby.

•Studenti poznají významné osobnosti českého dokumentu osobně.

•Studenti si tříbí kritické myšlení a dialogické schopnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Společný oborový seminář, který propojuje studenty všech ročníků katedry „Dokumentární tvorba“ a umožňuje důležitou oborovou reflexi i mezigenerační diskusi. Cílem výuky je seznámit studenty s nejnovějšími díly dokumentární tvorby a jejich autory, s profesními postupy a realizačními problémy při vlastní tvorbě. Na semináři se střídají zajímaví dokumentaristé, kteří promítnou svůj film nebo pásmo ukázek ze své tvorby – hosta představí v dialogu současní pedagogové, doktorandi či absolventi KDT.

Doporučená nebo povinná literatura

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

časopisy – Cinepur, DokRevue, 25fps, Film a doba

portál dafilms.cz

Hodnoticí metody a kritéria

•75% povinná prezence (80 %)

•aktivní účast při diskusi (20 %)

Poznámka

předmět je realizován hybridně

výuka začíná vždy až od 2. týdne v semestru

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
RŮŽIČKOVÁ A.
16:30–18:55
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:55 Alice RŮŽIČKOVÁ Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů