Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář_2021

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
304KL* Klauzurní zkouška
ZK-1-8CS
ZK-1-8CS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
304AK* Analýza klauzurních cvičení
Z-1-8S
Z-1-8S
2
304A Anticorro
Z-3-50CS
3
304APR* Asistentská praxe
Z-1-20CS
Z-1-20CS
Z-1-20CS
3
304BARK* Barevná kinematografie
Z-1-2T
Z-2-2T
3
304DKP* DaVinci v kameramanské praxi
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-8S
3
304DSR* Digitální snímání a reprodukce
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304DIW1 Digitální workflow 1
Z-1-2T
1
304DOKS Dokumentární studie
Z-2-30CS
2
304DTF Dramatické TV formy
ZK-2-2T
2
304FL Filmová laboratoř
ZK-2-2T
2
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
304FT Filmové technologie
ZK-1-2T
1
304FOB* Filmový obraz
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304KAO Kamera - oko
Z-2-3T
2
304KDF* Kamera v dokumentárním filmu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-8S
Z-1-8S
4
304KR* Kameraman a režisér
Z-1-26S
1
304KOPRO* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304KOLO Kolorimetrie
ZK-2-2T
2
304KZT Komisionální zkouška z techniky a technologie
ZK-2-5S
2
304KRAP* Kresebné analýzy prostoru
Z-1-21S
Z-1-21S
2
304MT Metro
Z-2-30CS
2
304NCK Nestříhané cvičení - Kontinuita
Z-1-10S
1
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304OSVT* Osvětlování
Z-2-3T
ZK-2-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
6
304PS* Photoshop - základy digitálních triků
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304PORL Portrét - letopis
Z-2-40CS
2
304POP Postup práce
Z-1-30CS
1
304PBP Příprava bakalářské práce
Z-6-10S
6
304RB Reprodukce barev
ZK-2-2T
2
304SEKT* Seminář kameramanské tvorby
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
10
304SMK Seminář kontinuita
ZK-2-2T
2
304SSC* Seminář společných cvičení
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
4
304SENC Sen
Z-3-30CS
3
304SEZN Seznámení
Z-2-30CS
2
304STC Seznamovací TV cvičení
Z-2-20CS
2
304SMR Směry
Z-1-20S
1
304SC* Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku
Z-6-100CS
Z-7-150CS
13
304SPO Sport
Z-2-30CS
2
304SVE Světlotonalita
Z-1-20CS
1
304SKH Světlotonální koncepce hraného filmu
Z-2-12S
2
304TCHP TCH - početní
Z-1-10CS
1
304TFP Teorie fotoprocesu
ZK-2-2T
2
304TSP* TV snímací postupy a praxe
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304VT Výpočetní a digitální technika
Z-1-10S
1
303VPD* Výrazové prostředky v dokumentárním filmu
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
304ZA Záběry v ateliéru
Z-1-30CS
1
304ZKP* Základy kameramanské praxe
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 156
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
304PVBD Dějiny kultury_KK V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
304PVBS Spektrum audiovize_KK V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
304VPB_2021 Volitelné předměty Bc_KK
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
304MOD_2020 Moduly KK
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 174
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 180
① Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

① Dějiny kultury_KK [304PVBD]

300PVBD_2020 #

② Spektrum audiovize_KK [304PVBS]

300PVBS_2020 #

② Volitelné předměty Bc_KK [304VPB_2021]

304VPB_1920 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Portrét - letopis (304PORL) PZ Absolventským výkonem
Anticorro (304A) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (304KL2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (304KL1) PZ Absolventským výkonem
Příprava bakalářské práce (304PBP) PZ Bakalářskou prací
Sen (304SENC) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 2 (304SC2) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 1 (304SC1) PZ Absolventským výkonem
Digitální snímání a reprodukce 1 (304DSR1) ZT Filmová a televizní technika a technologie (S304BFT)
Digitální snímání a reprodukce 2 (304DSR2) ZT
Filmová laboratoř (304FL) ZT
Filmová technika a technologie (304FITE) ZT
Kolorimetrie (304KOLO) ZT
Optika 1 (304OP1) ZT
Reprodukce barev (304RB) ZT
Teorie fotoprocesu (304TFP) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 (304VEF1) PZ
Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 (304VEF2) PZ
Barevná kinematografie 1 (304BARK1) PZ Teorie kameramanské tvorby (S304BKT)
Barevná kinematografie 2 (304BARK2) PZ