Základy kameramanské praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZKP2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjet praktické dovednosti a teoretické znalosti, potřebné pro realizaci praktických cvičení.

Forma studia

Výklad, kontaktní výuka, praktické předvádění.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu „Základy kameramanské praxe 1“

Obsah kurzu

Předmět přímo navazuje na „Základy kameramanské praxe I.“ a dále rozvijí kameramanské praktické dovednosti zejména při práci s videotechnikou.

Formou výuky předmětu je kombinace výkladu s obrazovými prezentacemi a řešení praktických úkolů. Nedílnou součástí je praktické cvičení Karlův most.

1-4Příslušenství filmových kamer

Stativy, zařízení pro pohyb, kompendia, speciální optické předsádky, druhy pohonu

5-6Kontrola stavu a údržba kamer

Závady filmových kamer, zkušební testy pro posouzení kvality optického zobrazení a neklidu obrazu.

Údržba kamer během natáčení.

8-12Různé způsoby snímání s kamerou

Snímání při standardní frekvenci - statický záběr, panorama, různé pohyby kamery.

Snímání zvýšenou a sníženou frekvencí.

Jednoduché kamerové triky.

13-18 Digitální kamery

Specifika elektronické kinematografie, obsluha a nastavení televizních kamer, zvláštní příslušenství.

Digitální kamera - výběr, vlastnosti, nastavení základních obrazových parametrů, exponometrie digitálního obrazu, převodní chrakteristiky S-log, postprodukční zpracování obrazových dat

Přednášející: prof. Mgr. Jiří Myslík

Kontakt: e-mail: jiri.myslik@famu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Bodová exponometrie, skripta FAMU, 1992

American Cinematographer Manual,2013, ISBN 978-1-4675-6832-6

Anton Wilson´s. Cinema Workshop /Hollywood 1983/. ISBN 0-935578-08-0

Písemné materiály v tématům obdrží každý posluchač v průběhu seminářů (tabulky, nomogramy, texty).

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru je vyžadována aktivní účast na o-line seminářích. Zkouška se skládá z teoretických znalostí (50%) a praktických aplikací v oblasti exponometrie a senzitometrie (50%).

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů