Photoshop - základy digitálních triků 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PS1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je osvojení návyků ke kinetickým obrazovým postprodukčním postupům. Příprava na profesionální

digitální práci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen, po seznámení se základními digitálními nástroji, na praktické používání a samostatnou činnost každého posluchače. Z vlastnoručně zhotovených vstupů: (digitální obraz, scanovaný barevný diapozitiv, negativ) si posluchači ověří, jak jsou schopni korigovat barevný obraz podle vzoru.

Základy práce ve vrstvách. Obrazové korekce, práce s maskami, digitální klíčování, digitální kompozice- skicy. Příprava na grading obrazu. Samostatně budou na svojí práci poznávat jaké možnosti ve výtvarné stylizaci jim umožňují digitální vícevrstevné kompozice. atd.

Předpokladem pro vstup do semináře je základní znalost práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Veškeré odborné publikace o aplikaci grafického programu Photoshop.

SW Photoshop

Hodnoticí metody a kritéria

Samostatné provádění zadaného úkolu.

Hlediska hodnocení:

A) Zvládnutí práce s grafickým programem.

B) Výtvarně - estetická úroveň provedeného úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů