Seznamovací TV cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304STC Z 2 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle cvičení:

  1. Seznámení posluchačů s ovládáním televizní kamery
  2. Praktické osvojení základních úkonů a návyků, které souvisejí s prací kameramana - švenkra

3..Příprava posluchačů pro natáčení sekvenční technologií /týmová spolupráce/

  1. Seznámení se základními technickými možnostmi studia v Klimentské ulici - při natáčení televizních

cvičení a informace o systému dokončovacích prací.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Toto cvičení je rozvrženo do dvou frekvencí, jejichž náplň je následující:

  1. frekvence

Seznámení posluchačů s jednotlivými ovládacími prvky televizní kamery /hledáček - nastavení jasu a kontrastu, zaostřování a transfokace, stativová hlava a její seřízení atd./. Švenkování jednou kamerou, principy. Komposice obrazu s pohybující se postavou v různých záběrových velikostech při konstantní vzdálenosti kamery. Transfokování na statický předmět, rychlý-pomalý nájezd, komposice, vedení postavy s použitím transfokace. Přidání funkce pravé ruky - ostření obrazu, přeostřování v širokém a blízkém záběru. Kombinace ovládání ostření i transfokace na statických předmětech, pak na pohybující se postavě.

Natočení zkušebních klapek jednotlivých posluchačů - hodnocení.

Práce ruční kamerou, s předsádkou, při jízdě na vozíku.

Výklad k možnostem obrazové režie, princip nastavování kamer, možnosti obrazové korekce, trikování, možnosti kameramana při dokončovacím procesu.

  1. frekvence:

Realizace jednoduchého scénáře /bez zvuku/ třemi kamerami dle rozepsaného jednoduchého technického scénáře. Dvě pohybující se postavy v různých kinetických situacích /snímáno sekvenční technologií po nezbytném nazkoušení/ Aranžmá herců, komposice, střihová skladba, obrazové návaznosti, vnímání střihového světla v hledáčku, rychlá příprava dalšího záběru, komunikace na sluchátka.

Natočení zkušební klapky, kontrolní projekce, oprava chyb v komposicích, velikostech záběru, střihové skladbě atd. Natočení definitivní klapky, zhodnocení a posouzení natočeného materiálu. Dle časových možností - ověření si principu klíčování a trikových možností trikátoru.

Požadavky na cvičení

Jednoduchá dekorace s nábytkem /2 židle, křeslo, stůl/ drobné rekvizity dle dohody /klíčovací stěna/.

Alespoň jeden zaškolený posluchač střihu.

Dva modely na realizaci náznakové scény v 2. frekvenci.

Termín cvičení - začátek školního roku.

Cíle cvičení:

  1. Seznámení posluchačů s ovládáním televizní kamery
  2. Praktické osvojení základních úkonů a návyků, které souvisejí s prací kameramana - švenkra

3..Příprava posluchačů pro natáčení sekvenční technologií /týmová spolupráce/

  1. Seznámení se základními technickými možnostmi studia v Klimentské ulici - při natáčení televizních

cvičení a informace o systému dokončovacích prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Vybavení a materiál Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

realizace cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů