Seminář kameramanské tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEKT1 zápočet 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Kristian HYNEK KRÄMER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristian HYNEK KRÄMER

Obsah

Seminář probíhá na úrovni prvního ročníku a na základě připravených a empiricky vyzkoušených praktických cvičení.

Návody ke cvičením jsou podrobně rozpravovány a jsou posluchačům volně k dispozici na stránkách KK. Je povinností pedagoga dbát na přesném dodržování jejich zadání.

Teoretická část předmětu se podrobně zabývá principy tvorby filmového obrazu se všemi atributy, které s tím souvisí. Výtvarná a technická kvalita výsledku je samozřejmostí. K dosažení kvalitního výsledku zrealizovaného cvičení je třeba vést posluchače od samého počátku. Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Všechny tyto výrazové prostředky musí přesně souviset s tématem a dramaturgickou koncepcí zadaného cvičení. Vysvětluje se i pohybová technika obrazu a její funkce pro emocionální účinku filmu. Principem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize. Výsledkem by měla být profesionální schopnost se zodpovědně postavit ke všem svěřeným úkolům, které ho očekávají v samotné praxi. Považuje se za důležité připravit kameramana k pozitivní komunikaci ve štábu a jeho výrazná fyzická připravenost pro složité podmínky, které během natáčení mohou nastat.

Úkoly:

Všechna předepsaná cvičení jsou cvičení od samého počátku zcela autorská. Pedagog vyžaduje dokonalou scenaristickou přípravu a vypracování přesného obrazového scénáře, který slouží jako návod k natočení cvičení. Dodržení termínu samotné přípravy k cvičení až po realizaci je pedagogem sledováno a je součástí výsledného hodnocení.

Obsah semináře:

1)seznámit posluchače se smyslem a zadáním jednotlivých praktických cvičení.

2)Zadání a příprava scénáře.

3)Exponometrická zkouška spolupráve s laboratoří a její praktické vyhodnocení.

4)Konzultace hotového scénáře, grafické vyjádření jednotlivých záběru, jejich funkce ve smyslu velikosti, kompozice a eventuelní pohybu pro zadaný úkol.

5)Rozbory stylu filmového obrazu a jejich uplatnění na základě projekce cvičení posluchačů minulých ročníků.

6)Na základě projekcí vybraných filmů vést posluchače k pochopení služby obrazové tvorby v souvislosti s tématem a využití všech výrazových prostředků, které má kameraman k dispozici k umocnění emocionálního působení díla.

7)Uplatnění těchto prostředků v rámci zadaného cvičení

8)Projekce denních prací, jejich technické vyhodnocení a příprava hrubého materiálu k samotnému střihu.

9)Střihová skladba, návaznosti a rytmus vhodný pro dané cvičení. Dodržení zadané délky.

Seznam cvičení 1. ročník

1)S m ě r y, scénář je zadán v návodu ke cvičením. Odevzdání 4.2.

2)P o s t u p p r á c e, odevzdání scénáře 31.1. Odevzdání cvičení 7.3.

3)D o k u m e n t á r n í s t u d i e, odevzdání scénáře 20.2.. Odevzdání cvičení 25.4.

4)S e z n á m e n í, odevzdání scénáře 30.5. Odevzdání cvičení 15.6.

Předmět se podrobně zabývá principy tvorby filmového obrazu se všemi atributy, které s tím souvisí. K praktické části patří příprava a realizace v návodech podrobně popsaných filmových cvičení. Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení.

Výsledky učení

Předmět se podrobně zabývá principy tvorby filmového obrazu se všemi atributy, které s tím souvisí. K praktické části patří příprava a realizace v návodech podrobně popsaných filmových cvičení. Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Bílá kniha - výrobní listy cvičení Směry, Postup práce, Seznámení a Dokumentární studie

Hodnoticí metody a kritéria

Pečlivá příprava jejímž produktem je scénář, který obsahuje graficky znázorněné rozzáběrování, fotostudie snímaného prostředí, světelný rozbor a analýzu smyslu provedení. Součástí zápočtu je

též kázeň, dochvilnost a spolehlivost. 100% účast v seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
HYNEK KRÄMER K.
19:00–21:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 19:00–21:25 Kristian HYNEK KRÄMER Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů