Seminář společných cvičení 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SSC4 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace společných cvičení.

Forma studia

Konzultace a analýza dodaných scénářů KR a KDT

Předpoklady a další požadavky

Komunikace s ostatními kolegy ze štábu.

Obsah kurzu

Konkrétní řešení konkrétního scénáře a nároků na realizaci.

Doporučená nebo povinná literatura

-----

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na semináři min. 70%

Písemné rozbory zadané podle konkrétního záměru pedagoga.

Scénář KR a KDT připravený k realizaci - písemnou formou provedená koncepce budoucího filmu s II. ročníkem KR na 2 normostrany A4 s uvedenými insporačními zdroji.

Moodbord nebo jiná fotografická dokumentace, fotografie z obhlídek a technické požadavky.

Poznámka

----

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů