Seminář společných cvičení 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SSC4 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je společná diskuze nad přípravou a realizací společných cvičení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na teoretickou přípravu kameramana s dodanými náměty kateder režie a dokumentární tvorby na společná cvičení. Součástí semináře je také účast na předrealizačních a realizačních poradách.

V rámci semináře posluchač řeší konkrétní scénář a nároky na realizaci cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní listy cvičení

scénáře případně storyboard jednotlivých cvičení

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na semináři min. 70%

Písemné rozbory zadané podle konkrétního záměru pedagoga.

Scénář KR a KDT připravený k realizaci - písemnou formou provedená koncepce budoucího filmu s II. ročníkem KR na 2 normostrany A4 s uvedenými insporačními zdroji.

Moodbord nebo jiná fotografická dokumentace, fotografie z obhlídek a technické požadavky.

Poznámka

----

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů