Sen

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SENC Z 3 30 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl cvičení:

Na základě vlastního, k tomu účelu vhodného a jednoduchého příběhu (scénáře) navrhnout a realizovat dva formálně odlišné obrazové styly, které ale společně vytvoří pocit dvou dramatických rovin jednoho filmového útvaru a přes svou obrazovou odlišnost se stanou jednotícím komunikačním jazykem.

Forma studia

oborové cvičení KK

Předpoklady a další požadavky

Orientace v současné filmové tvorbě

Obsah kurzu

Náplň cvičení:

Posluchač natáčí jednoduchý příběh uvozující krátkou snovou, retrospektivní nebo vizionářskou pasáž - dle svého námětu - bez přítomnosti režiséra.

Samostatně volí, do technického scénáře upravuje příběh a obě části následně popíše, z jakého žánru filmu jsou (horor, detektivka, atd.).

Úvodní pasáž dějové reality je např. ve statických záběrech, celý sen velmi dynamický, ke konci zpět přechod do reality. Je možné nalézt jiná řešení odlišnosti snů a reálů - světelné atmosféry, roční období, apod.

Vedle vazebnosti a skladebnosti záběrů je kladen důraz na výtvarné řešení obrazu s důrazem na barevnou koncepci.

Konzultace:

Povinná konzultace pro schválení námětu, scénáře a úvahy o barevném a stylotvorném řešení obrazu a technických podmínkách.

Součástí realizace je odevzdání:

Námětu: v prvním týdnu v listopadu- max.7.11.

Literárního scénáře: do poloviny prosince – max. 15.12.

Technického scénáře do 15.března akademického roku 3.ročníku.

Po těchto datech nebude plnění zadání přijato

Cvičení Sen bude opatřeno pouze jedním úvodním titulkem a na konci technickou tabulkou

Úvodní titulek:

Oborové cvičení 3. Katedry kamery

Jan Novák

ak. rok

Vedoucí pedagog

Karel Karel

Provedení: Film je součástí bakalářského souboru, kde se promítá jeho definitivní podoba.

Materiál : 16 mm barevný negativ KODAK, 240 m, sken z negativu a následná digi kopie ve formátu DCP

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Předvedení denních prací nebo hrubého střihu v digi. střižně.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů