Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - bakalář_2021 – 2. ročník

Studijní program: Kamera
Katedra kamery
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
304KL2 ZK 1 8CS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Analýza klauzurních cvičení
 
304AK1 Z 1 8S
Anticorro
 
304A Z 3 50CS
Asistentská praxe
 
304APR2 Z 1 20CS
Digitální snímání a reprodukce
 
304DSR1 Z 1 2T
Filmová laboratoř
 
304FL ZK 2 2T
Filmové technologie
 
304FT ZK 1 2T
Kamera v dokumentárním filmu 304KDF1 Z 1 2T 304KDF2 Z 1 2T
Kameraman a režisér
 
304KR1 Z 1 26S
Metro
 
304MT Z 2 30CS
Osvětlování
 
304OSVT3 Z 1 2T 304OSVT4 ZK 1 2T
Photoshop - základy digitálních triků
 
304PS1 Z 1 2T
Reprodukce barev
 
304RB ZK 2 2T
Seminář kameramanské tvorby
 
304SEKT3 Z 2 2T 304SEKT4 Z 2 2T
Seminář společných cvičení 304SSC1 Z 1 1T 304SSC2 Z 1 1T
Seznamovací TV cvičení
 
304STC Z 2 20CS
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku
 
304SC1 Z 6 100CS
Sport
 
304SPO Z 2 30CS
TV snímací postupy a praxe
 
304TSP1 Z 1 2T 304TSP2 ZK 2 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF1 Z 1 2T
Výtvarná příprava hraného filmu
 
304VP Z 2 24S
Záběry v ateliéru 304ZA Z 1 30CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 21 24
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KK
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Moduly KK [304MOD_2020]

304MOD_1920 #

Dějiny kultury_KK [304PVBD]

300PVBD_2020 #

Spektrum audiovize_KK [304PVBS]

300PVBS_2020 #

Volitelné předměty Bc_KK [304VPB_2021]

304VPB_1920 #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Portrét - letopis (304PORL) PZ Absolventským výkonem
Anticorro (304A) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (304KL2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (304KL1) PZ Absolventským výkonem
Příprava bakalářské práce (304PBP) PZ Bakalářskou prací
Sen (304SENC) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 2 (304SC2) PZ Absolventským výkonem
Společná cvičení 2. a 3. bc ročníku 1 (304SC1) PZ Absolventským výkonem
Digitální snímání a reprodukce 1 (304DSR1) ZT Filmová a televizní technika a technologie (S304BFT)
Digitální snímání a reprodukce 2 (304DSR2) ZT
Filmová laboratoř (304FL) ZT
Filmová technika a technologie (304FITE) ZT
Kolorimetrie (304KOLO) ZT
Optika 1 (304OP1) ZT
Reprodukce barev (304RB) ZT
Teorie fotoprocesu (304TFP) ZT
Vizuální efekty ve filmu a televizi 1 (304VEF1) PZ
Vizuální efekty ve filmu a televizi 2 (304VEF2) PZ
Barevná kinematografie 1 (304BARK1) PZ Teorie kameramanské tvorby (S304BKT)
Barevná kinematografie 2 (304BARK2) PZ