Filmové technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304FT ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem kinematografických filmů, podmínkami při zpracování, rekonstrukci a dezinfekci archivních filmů a se speciálními technologiemi používanými při laboratorním zpracování filmů.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen převážně na klasickou kinematografii a technologické postupy ve filmových laboratořích zejména ve vztahu ke speciálním technologiím a laboratorní rekonstrukci archivních filmů. Nevyhýbá se však ani tématům o jiných záznamových médií, pokud s činností FL souvisejí.

Popis jednotlivých přednášek:

  1. téma – filmové formáty (1)

Historický přehled vývoje filmových formátů od počátků kinematografie až do současnosti. Němý formát, akademický formát, film 16 mm, amatérské formáty, Cinerama, VistaVision, Cinemascope

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, přehled o dějinách filmu a kinematografie, látka minulých přednášek

  1. téma – filmové formáty (2).

Historický přehled vývoje filmových formátů od počátků kinematografie až do současnosti. Rozšířené formáty, Techniscope, Super 16, film šíře 70 mm, super velké projekce, IMAX, projekce 3D

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, přehled o dějinách filmu a kinematografie, látka minulých přednášek

3.téma – nestandardní procesy při vyvolávaní kamerových negativů

Procesy push, pull a nebělený proces při vyvolávání kamerových negativů. Jejich přednosti a omezení.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

4.téma – způsoby potlačení barevnosti (desaturace) při zpracování kinematografických filmů

Způsoby technologických kroků vedoucí k potlačení barevnosti filmových negativů, kopií a duplikačních materiálů. Procesy nebělení, částečného bělení, ENR proces a technologie bipack.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

5.téma – technologické kroky při duplikování barevnost filmů z barevného obrazu do černobílého a následné použití ve výrobě barevných kopií

Potřebné technologické duplikační kroky při změně typu barevnosti (barevný x černobílý obraz) a následné změny technologické kroky pro použití při výrobě barevných kopií.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

6.téma –triková laboratorní technika

Přechody A + B, triková kopírka, elektronické triky

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

7.téma – laboratorní procesy při restaurování archivních filmů

Způsoby kopírování, rozdíl mezi kontaktním a optickém kopírování. Teorie gama produktu. Dezinfekce filmů.

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

8.téma – poškození a závady archivních filmů a možnosti jejich nápravy

Přehled možného poškození archivních filmů, zásady při rekonstrukci těchto filmů, možnosti převodu do digitálního prostředí

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

9.téma – zvukový záznam druhy a jeho laboratorní zpracování

Výroba filmových kopií s optickým zvukovým záznamem analogovým a digitálním, typy zvukových digitálních systémů. Negativ zvuku, synchronizace obrazu se zvukem

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, základy akustiky, principy zvukových záznamů, látka minulých přednášek

10.téma – doplňkové činnosti filmových laboratoří

Opatřování filmových kopií dialogovými titulky. Digitalizace filmů, zápis nových digitálních záznamů zpět na film pro archivní účely, archivování dat pomocí systému PIQL

Předpokládané znalosti: základy fotografie, principy kinematografie, látka minulých přednášek

Doporučená nebo povinná literatura

URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3

Dominic Case: Film technology in post production, Routledge; 2nd edition 2016, 220 stran, ISBN-10 : 1138148458

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity získává student za prokázané znalosti při ústní zkoušce v oboru Filmové technologie

Povinná účast na přednáškách min. 60%

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů